Schwedisch-Finnisch Übersetzung für växt

  • kasviOlisi erittäin radikaalia yrittää kieltää jokin kasvi. Det skulle vara mycket radikalt att försöka förbjuda en viss växt.Metsissä on paljon erilaisia kasvi- ja eläinlajeja. Skogarna är hem för en mängd olika växt- och djurarter.Säätila muuttuu, ja siihen liittyy monien kasvi- ja eläinlajien sukupuuttoon kuoleman vaara. Vädret kommer att förändras, och många växt- och djurarter riskerar att utrotas.
  • kasvuTämä vapauttaminen on osaltaan vaikuttanut liikennemäärän tasaiseen kasvuun alalla, joka on kasvanut jatkuvasti 1990-luvun puolivälistä näihin päiviin saakka. Denna liberalisering har bidragit till den stadiga ökningen av mängden trafik inom sektorn, som har växt kontinuerligt från mitten av 1990-talet till i dag.Metsän kasvu on suurinta nuorena.rikollisuuden kasvu
  • kasvain
  • kasvannainen
  • kehitysVaikka ulkoiset avustusohjelmamme ovat sinänsä kasvaneet hyvin nopeasti, henkilövoimavarojen kehitys on jäänyt siitä jälkeen. Samtidigt som våra externa biståndsprogram i sig har växt mycket snabbt, så har personalresurserna inte lyckats hålla jämna steg.Suomen talouden kehitys.Tähtien rakenne ja kehitys riippuvat niiden massan määrästä ja ainekoostumuksesta.
  • pesäke

Anwendungsbeispiele

  • 1917: C. A. M. Lindman [http://runeberg.org/nordflor/310.html Bilder ur Nordens Flora] - Denna växt är vår minsta och spensligaste, men säkert också sirligaste Rubus-art
  • 2000: [http://spraakbanken.gu.se/cgi-bin/konk/konk2art.cgi?plats=12616596&korpus=svd00&kontext=1000&grad=2 Svenska Dagbladet - Kemikalieutredningen] - Utredningen föreslår på sikt också förbud mot särskilt långlivade kemiska ämnen som riskerar att lagras i människor, djur och växter
  • 1884: Victoria Benedictsson [http://runeberg.org/pengar/04.html Pengar] - Hög var hon till växt, med breda axlar, långa armar och stora händer
  • 1910: Pontus Wikner [http://runeberg.org/vittrskr/0255.html Vittra skrifter] - Detta är sant i den mening, att [trädet] fått en ovanlig växt, och i den mening, att dess växt i vårt tycke icke är vacker

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc