Schwedisch-Finnisch Übersetzung für sluten

  • kiinniOvi oli kiinni.Laita ikkuna kiinni.Nyt se telkkari kiinni ja ulos.
  • salainenÄänestys on salainen, mutta se toimitetaan koneäänestyksenä. Omröstningen blir sluten, men elektronisk.Parlamentissa on toimitettava salainen äänestys. Kammaren skall hålla sluten omröstning.Tiedän, että se oli salainen äänestys, mutta emme tiedä, kenen puolesta olemme äänestäneet. Jag vet att det var en sluten omröstning men vi vet inte vem vi har röstat på.
  • suljettuUnioni on pikemminkin suljettu yhteisö. Unionen är snarare en sluten enhet.Euroalueen ei voida siis sanoa millään tavalla olevan suljettu kerho, kuten joskus on väitetty. Således kan man omöjligt säga att euroområdet är en sluten klubb, som det ibland har påståtts.Ensiksi sotilaskastin etuoikeudet; suljettu armeijan ryhmä valvoo hallintoa ja taloutta. För det första, privilegier för en militärkast, en sluten beväpnad grupp kontrollerar förvaltningen och ekonomin.
  • sulkeutunutDemokratian rakentamisen ympyrä on sulkeutunut. Cirkeln är sluten i demokratins uppbyggnad.Kuten jäsen Sjöstedt totesi, ennen melko sulkeutunut EIP on muuttunut vuoropuhelulle ja ajatustenvaihdolle avoimeksi pankiksi. Från att ha varit en tämligen sluten institution, som Sjöstedt påpekade, har banken sedermera öppnat sig för dialog och meningsutbyte.Ensin oikeastaan ymmärrettävältä ja järkevältä vaikuttava käytäntö voi osoittautua myöhemmin erittäin kohtalokkaaksi: koska ympyrä on tällöin sulkeutunut, suuret voivat syödä pieniä. Det som vid första ögonkastet egentligen verkar plausibelt och förnuftigt kan medföra en stor risk: Eftersom det är en sluten krets, kan de stora sluka de små.
  • vähäpuheinen
  • vaitelias

Anwendungsbeispiele

  • Han är väldigt sluten av sig.
  • Riksdagens omröstningar är slutna.
  • Betrakta ett slutet klot runt origo.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc