Schwedisch-Finnisch Übersetzung für konvention

  • sopimusNythän on niin, että tämä sopimus allekirjoitettiin yli kaksi vuotta sitten. Det är ju ändå så att denna konvention undertecknades för två år sedan.Seuraavan vammaisia koskevan yleissopimuksen on määrä olla seitsemäs sopimus. Nästa konvention om de funktionshindrade bör bli det sjunde.Olemassa on kansainvälinen sopimus ja sitä sovelletaan tietysti myös tässä asiassa. Det finns ju en internationell konvention och den är naturligtvis tillämpbar här.
  • käytäntöKäytäntö sotii selvästi Geneven sopimusvelvoitteita vastaan. Handläggningen strider klart mot Genèvekonventionens förpliktelser.Tällainen käytäntö on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen kaltaisten vakiintuneiden kansainvälisten sopimusten kanssa. Sådana metoder bryter mot väletablerade internationella konventioner som Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.Keskustelupalstallamme on käytäntönä kursivoida lainattu teksti.
  • konventio

Definition für konvention

Anwendungsbeispiele

  • Det är svårt att föreställa sig hur mänskliga samhällen, modern naturvetenskap, konst och många, många andra mänskliga verksamheter kunde ens existera utan sådana konventioner som sociala normer, språkliga konventioner, matematisk notation, kemisk notation, konstnärliga konventioner, notskrift och många, många fler.
  • Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och Genèvekonventionerna är exempel på internationella överenskommelser i form av konventioner.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc