Schwedisch-Finnisch Übersetzung für institut

  • instituuttiTorryn instituutti on erittäin hyvä. Torry Institute är ett mycket bra laboratorium.Toivon, että instituutti menestyy pyrkimyksissään. Jag hoppas att institutet kommer att lyckas i dessa strävanden.Tästäkin näkökulmasta instituutti voi parantaa laatua. Även ur detta perspektiv kan institutet förbättra kvaliteten.
  • opisto
  • ammattikorkeakoulu Ensimmäiset vakinaisella valtioneuvoston toimiluvalla toimineet ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa elokuussa 1996.Suomen ammattikorkeakouluissa opiskeli tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2006 noin 132 600 opiskelijaa.
  • instituutioSuoriutuuko tällainen instituutio tehtävistään? Kommer denna institution att fungera som tänkt?Mikään instituutio tai hallinto ei ole erehtymätön. Ingen institution eller förvaltning är ofelbar.Myös oikeuslaitos on tärkeä demokraattinen instituutio. Domstolsväsendet är en annan viktig demokratisk institution.
  • laitosTällainen laitos on ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. En sådan institution står i strid med subsidiaritetsprincipen.Kumpikaan laitos ei ole lähestynyt komissiota suoraan. Ingen av dessa institutioner har vänt sig direkt till kommissionen.Ymmärrän, että tämä ei ole standardi käytäntö, mutta kyseessä ei myöskään ole standardi laitos. Jag inser att detta inte är standardpraxis, men detta är inte någon standardinstitution.
  • oikeusinstituutti
  • oikeussäännöstö
  • oppilaitosMaita on siis käsiteltävä kokonaisuuksina, vaikka niissä ei olisikaan kuin muutama oppilaitos. Det är därför nödvändigt att betrakta landet i stort, även om det bara har ett eller två institut.kolmannen asteen oppilaitos – yliopisto tai ammattikorkeakoulu

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc