Schwedisch-Finnisch Übersetzung für egentligen

  • oikeastaanMitä me oikeastaan teemme täällä? Vad handlar det här egentligen om?Tästä keskustelussa on oikeastaan kysymys. Det är vad detta egentligen handlar om.Esitys on oikeastaan häpeällinen. Det är egentligen ett skamligt förslag.
  • itse asiassaMikä itse asiassa on komission kanta asiassa? Vilken är egentligen er ståndpunkt i detta avseende?Mutta mitä ne itse asiassa tarkoittavat? Men vad betyder dessa siffror egentligen?Siinä yhdistyy itse asiassa kaksi mietintöä. Det är egentligen två betänkanden i ett.
  • oikeastiLissabonin sopimus ei ole oikeasti teidän sopimuksenne. I dag är Lissabonfördraget egentligen inte ert fördrag.Salman Rushdien kuolemantuomiota ei ole oikeasti kumottu. Salman Rushdies dödsstraff har egentligen inte upphävts.Itävallan mukaan talousarvio oli menestystarina, mutta mitä tapahtui oikeasti? Enligt Österrike var budgeten en framgångssaga, men vad hände egentligen?
  • todellaKysymys on todella siitä, miten käytämme tutkimusta. Det är egentligen hur vi nyttjar oss av forskningen.Mitä tämänpäiväinen keskustelu todella käsittelee? Vad handlar dagens debatt egentligen om?Mitä te kuitenkaan todella sanoitte? Men vad har ni egentligen att säga?
  • tosiasiallisestiKuinka neuvosto tosiasiallisesti määrittää työllisyyden? Hur definierar rådet egentligen sysselsättning?Nykyinen lainsäädäntö antaa edunvalvojille mahdollisuuden ilmoittaa paljon vähemmän kustannuksia kuin niitä tosiasiallisesti aiheutuu. Enligt det nuvarande systemet kan lobbyisterna rapportera mycket mindre belopp än de egentligen har lagt ut.Mielestäni tämä osoittaa hyvin selvästi, mitä ihmiset tarvitsevat, eli tietoa siitä mitä tosiasiallisesti tapahtuu. Jag anser att detta mycket tydligt visar vad som behövs, nämligen information om vad som egentligen händer.
  • varsinaisestiTässä ei varsinaisesti ole kyse turvallisuudesta. Och detta handlar egentligen inte om säkerhet.Tämä on varsinaisesti suurin huolenaiheeni. Det är på denna punkt jag egentligen oroar mig mest.Kenen puolesta tässä varsinaisesti puhutaan? I vems namn uttalar man sig egentligen?

Anwendungsbeispiele

  • Han kallas för "Tobbe", men egentligen heter han Tobias.
  • Egentligen får du inte gå in i salen på kvällen, men vi kan göra ett undantag.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc