Schwedisch-Finnisch Übersetzung für djup

 • syvä
  Nykyinen kriisi on kuitenkin erittäin syvä. Den nuvarande krisen är emellertid mycket djup.Tiedämme, että lähtökohta on vaikea, kriisi on syvä. Vi vet att utgångsläget är tufft, krisen är djup.Ette ole ymmärtäneet, että tämä kriisi on hyvin syvä, vakava taantuma. Ni har inte förstått att krisen är en mycket djup och allvarlig recession.
 • syvyys
  Syvyys, missä kyseisellä alueella työskennellään, ja riskit ovat suoraan verrattavissa Meksikonlahden tilanteeseen. De djup man borrar på i det aktuella området och riskerna är helt jämförbara med förhållandena i Mexikanska golfen.Kaikkien niiden, jotka istuvat tänään parlamentissa ensimmäistä kertaa, on hyvä muistaa, että Itämeren syvyys on keskimäärin noin 59 metriä, kun taas Välimeren syvyys on kaksi tai kolme kilometriä. Till alla er som sitter i parlamentet för första gången i dag vill jag säga: kom ihåg att Östersjön i genomsnitt är 59 meter djup, jämfört med två eller tre kilometer i Medelhavet.Meren syvyyksissä elää erikoisia kalalajeja.
 • kuilu
  Keskustelu on osoittanut, miten syväksi valtioiden välinen kuilu on kasvanut. Debatten har visat hur djup klyftan mellan länderna har blivit.Kuilu on edelleen syvä, mutta jotkin historialliset tabut ovat lauenneet. Klyftan är fortfarande djup, men vissa historiska tabun kunde avskaffas.Sen vastakkaisilla rannoilla elävien yhteiskuntien välillä on valtava poliittinen, kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen kuilu. Det finns en djup politisk, kulturell, social och ekonomisk klyfta mellan samhällena på var sida om Mare nostrum.
 • kurimus
 • matala
  Pöytä on matala, niin kuin tiskikin, samoin hylly.Este on matala, aidan yli pääsee helposti.Käytävä on matala. Tunneli on aivan alimittainen.
 • sikeä
 • syöveri
 • syvä, syvyys
 • syvällinen
  Hallitustenväliselle konferenssille toimitettu teksti on kattava ja syvällinen kompromissi. Den text som regeringskonferensen skall ta ställning till är en bred och djup kompromiss.Nämä sanat velvoittavat, ja niillä on syvällinen merkitys. Det är ord som förpliktar och har en djup innebörd.Vesi on kirjaimellisesti erittäin syvällinen aine, ja meidän on varottava vajoamasta sen syvyyksiin. Vatten är bokstavligen ett mycket djupt ämne och vi måste akta oss för att gå under i dess djup.
 • syvänne

Anwendungsbeispiele

 • Hur djup är brunnen?
 • Hålet i marken är väldigt djupt.
 • Kniven gav ett djupt sår i armen.
 • Vissa köksskåp är inte tillräckligt djupa för att man ska kunna få plats med en pizzatallrik i dem.
 • Den filosofiska diskussionen blev väldigt djup.
 • Hon sjöng med djup röst
 • Brunnens djup är inte tillräckligt.
 • Djupet i uppsatsen är imponerande.
 • Djupet är 6,32 meter.
 • Landsortsdjupet är den allra djupaste delen av Östersjön.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc