Schwedisch-Finnisch Übersetzung für bruk

 • käytäntöTämä käytäntö, tai pikemminkin huono käytäntö, on tuonut mukanaan kömpelön järjestelmän, jossa siirtoja tehdään viime hetkellä tai tiettyjä määrärahoja perutaan. Detta bruk, eller snarare detta dåliga bruk, förde med sig ett krångligt system med överföringar i sista minuten eller annullering av vissa anslag.Tavoitteenamme on saada naisten sukupuolielinten silpomista harjoittavat yhteisöt vakuuttuneiksi, että tämä käytäntö on lopetettava. Vårt enda mål är att övertyga de grupper som tillämpar kvinnlig könsstympning att det är nödvändigt att detta bruk upphör.Sillä lopetetaan tähän saakka käytössä ollut käytäntö, jolla järjestelmällisesti rangaistaan ja terrorisoidaan maanviljelijöitä. Detta kommer att medföra ett slut för den form av praxis som har varit i bruk fram till nu, och som systematiskt har straffat och skrämt jordbrukarna.
 • käyttöMikroluottojen laaja-alainen käyttö on koheesiopolitiikan tehokas väline. Ett utspritt bruk av mikrokrediter är ett bra instrument för sammanhållningspolitiken.Käsitykseni on, että ainoastaan liiallinen akvaviitin käyttö voi selittää tällaisen väitteen! Det förefaller mig som om endast ett omåttligt bruk av alkohol kan ursäkta ett så utmanande yttrande!Sellaisten siementen tai tuotteiden vienti pitää kieltää, joiden käyttö ei ole sallittua Euroopan unionissa. Inga utsäden eller produkter som inte är godkända för bruk inom Europeiska unionen skall kunna exporteras.
 • käyttö, tehdas, laasti, tapa
 • laasti
 • tapaLopuksi esittelijä on pyytänyt komissiota antamaan kausikertomuksia siitä, kuinka se edistyy, mikä on yleinen tapa. Slutligen begär föredraganden regelbundna rapporter från kommissionen om de framsteg som görs, hur arbetet fortskrider och detta är sedvanligt bruk.Jos siis voimme pelastaa lapsen hengen, meidän on sallittava valvottu käyttö, kunnes löydetään toinen tapa tappaa nämä sääsket. Om vi kan rädda ett barns liv måste vi tillåta kontrollerat bruk, tills vi har hittat ett annan metod att bekämpa problemet och döda malariamyggan.Tästä on tullut täälläpäin jo tapa.
 • tehdasTampellan vanhaan tehtaaseen olisi mahdollista kunnostaa asuntoja tai toimistoja. (tamperelainen.fi
 • viljelyVehnän viljely.

Anwendungsbeispiele

 • Svenskarnas bruk av tobak har minskat.
 • Medlet är avsett för utvärtes bruk.
 • Brevens bruk ligger i Örebro län.
 • Trots hårda villkor är det många som med vemod ser tillbaka på tiden då bruket var ortens hjärta.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc