Schwedisch-Finnisch Übersetzung für begrepp

  • käsiteToissijaisuusperiaate on kaksipiippuinen käsite. Subsidiaritet är ett begrepp med två ändar.Kumppanuus on usein tyhjä käsite. Partnerskap är ofta ett tomt begrepp.Eräs merkittävä käsite sisältyy 13 artiklaan. Artikel 13 innehåller ett viktigt begrepp.
  • käsitysRanskan tasavallan käsitys sekularismista on kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. Enligt Frankrikes begrepp om sekularism är kyrkan skild från staten.Lähtökohdaksi onkin alusta alkaen asetettava käsitys siitä, mitä kestävä matkailu on, ja kehitettävä toimintaa sen mukaisesti. Här måste vi från allra första början utgå från ett begrepp om vad hållbar turism är, och sedan bygga vidare utifrån det.Siinä on laajentunut ja hyvä käsitys turvallisuuspolitiikasta, eikä se ole rajoittunut kapealle sotilaalliselle alueelle ja sotilaallisiin kysymyksiin. Det har ett vidgat och bra begrepp om säkerhetspolitiken och är inte begränsat till snävt militära områden och militära frågor.
  • konseptiTämä on innovatiivinen konsepti. Detta är ett innovativt begrepp.Yhteinen konsepti estäisi pakolaisten "muuttamisen" Euroopan maista toiseen ja kehittäisi organisointia. Ett gemensamt begrepp förhindrar ”migreringen” av flyktingar inom europeiska stater samtidigt som det möjliggör en förbättrad förvaltning.Oletko jo laatinut puheestasi konseptin?
  • tajumennä tajuolla mitään tajua
  • termiSana "Makedonia" on maantieteellinen termi. Ordet Makedonien är ett geografiskt begrepp.Laiton huumausainekauppa on minulle yksinkertaisesti liian yleinen termi. Olaglig narkotikahandel är för mig ett allt för allmänt begrepp.Termi on korjattava alkuperäisen 12 artiklan kaikkiin kieliversioihin. Motsvarande begrepp måste användas i alla versioner av den ursprungliga artikeln 12.
  • ymmärrys

Definition für begrepp

  • ord; en mental konstruktion som används för att förstå eller beskriva omvärlden

Anwendungsbeispiele

  • Med hjälp av begreppet "kraft" kan vi beskriva varför föremål rör sig.
  • Inom språkläran använder man sig av begrepp såsom tempus, kasus, numerus och genus.
  • Begreppen gränsvärde och derivata är oerhört viktiga inom den matematiska analysen.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc