Schwedisch-Finnisch Übersetzung für bara

 • ainoastaanNämä määrä ovat ainoastaan lievittäviä. Dessa åtgärder lindrar bara tillfälligt.Tämä aiheuttaa ainoastaan sekaannusta. Det här leder bara till förvirring.Voimme leikata ainoastaan varoja. Då återstår bara nedskärningen av finansieringen.
 • vainRatkaisuja on vain yksi: asian voi ratkaista vain YK. Ainoa ratkaisu on tulitauko. Lösningen kan bara vara en: Det kan bara vara FN. Det kan bara vara eldupphör.Kyseessä ei ollut vain yksittäinen palo eikä se raivonnut vain yhdellä rintamalla. Det handlade inte bara om en brand eller en enda front.Jos meillä vain olisi kansalaisvuoropuhelua. Om vi bara hade en medborgardialog.
 • ataa hedelmää
 • jos vain
 • kannattaaArvoisa puhemies, mietinnön esittelijänä voin vain kannattaa pyyntöä. Herr talman! Som föredragande kan jag bara hålla med om det.Vain yksi 15 jäsenvaltiosta kannattaa direktiiviä. Av de femton medlemsländerna är det bara ett som är för ett direktiv.Jos haluatte pelkästään toista mutta ette toista, teidän ei tulisi kannattaa meitä. Vill man bara ha det ena och inte det andra skall man inte göra oss sällskap.
 • kantaaToivon, ettei se ainoastaan kukoista vaan kantaa myös hedelmää. Jag hoppas att initiativet inte bara kommer att blomstra, utan även bära frukt.Arvoisa puhemies, halusin vain sanoa, että kunnioitan Lambriasin kantaa. Herr ordförande! Jag vill bara säga att jag respekterar herr Lambrias åsikt.Toivon vain, että tämä luottamus kantaa hedelmää tulevina kuukausina ja vuosina. Jag hoppas bara att hans tillförsikt bär frukt i framtiden.
 • pelkästäänKyse ei kuitenkaan ole pelkästään kasvusta. Men allt handlar inte bara om tillväxt.Kyse ei ole pelkästään yhdestä asiakirjasta. Det handlar inte bara om ett dokument.Kyse ei ole pelkästään kilpailusta. Detta är inte bara en tävling.
 • pelkkäMinusta se ei ole pelkkä viikunanlehti. Jag anser inte att det bara handlar om att skyla över.Kyseessä ei ole pelkkä diplomaattipeli. Det är inte bara ett spel för diplomater.Pelkkä ruoan katsominen ei todellakaan riitä. Att bara titta på det räcker inte!
 • pitää yllään
 • tuottaaSangen todennäköisesti se tuottaa vain lisää byrokratiaa. Med stor sannolikhet blir detta bara ytterligare byråkrati.Pelkästään Euroopassa liikenne tuottaa 21 prosenttia kaikista kasvihuonekaasuista. Bara i Europa kommer 21 procent av alla växthusgaser från transport.Voimme tuottaa biopolttoaineita vain siellä, missä voidaan osoittaa ylituotannon mahdollisuus. Vi kan bara odla biobränsle där det finns bevis för potentiell överproduktion.
 • yksinTämä ei kuitenkaan yksin vielä riitä. Bara detta är dock inte tillräckligt.Tehtävä ei kuulu yksin parlamentille. Detta är inte bara parlamentets uppgift.Säännöt eivät kuitenkaan yksin riitä. Det räcker dock inte med bara regler.

Anwendungsbeispiele

 • Bara jag hade tagit det försiktigt.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc