Finnisch-Spanisch Übersetzung für vastuu

  • responsabilidad¿Quién debe asumir la responsabilidad? Kenen olisi kannettava vastuu? responsabilidad de los transportistas de pasajeros, matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu, Debería significar que se asumiría la responsabilidad. Sen pitäisi tarkoittaa, että vastuu otetaan mukaan.
  • a cargoMientras tanto, grandes anuncios proclaman por todo el país que la Unión Europea va a asumir, en diciembre, la responsabilidad de las tropas extranjeras, hasta ahora a cargo de la OTAN. Eri puolilla maata olevilla suurilla ilmoitustauluilla mainostetaan nyt, että vastuu ulkomaiden joukoista siirtyy joulukuussa Natolta EU:lle.
  • cargaSoy muy consciente de la pesada carga que pesa sobre usted, señor Comisario. Arvoisa komission jäsen, tiedän hyvin, että teillä on raskas vastuu. Se deben convertir metódicamente las sobrecapacidades en nuevo trabajo, realizando un reparto igualitario de las cargas. Ylikapasiteetti on muunnettava uudeksi työksi järjestelmällisesti ja jakamalla vastuu tasapuolisesti. Los privilegios y las cargas van de la mano y, ya que tenemos la carga, deberíamos también disponer de los medios para afrontarla. Etuoikeudet ja vastuu ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, ja koska olemme saaneet vastuun kannettavaksemme, meidän on myös voitava ratkaista siihen liittyvät ongelmat.
  • encargadoEn las misiones civiles de la Unión Europea esta responsabilidad recae sobre el jefe de la misión bajo el mando de los comandantes encargados de las operaciones civiles. Kaikissa Euroopan unionin siviilioperaatioissa tämä vastuu on operaation johtajalla, joka toimii siviilioperaation komentajan johdolla.
  • responsablePor eso deben ser considerados responsables. Heidän on otettava tästä vastuu. De lo contrario, será responsable. Ellei hän noudata sitä, vastuu on hänellä. Señor Barroso, usted es especialmente responsable. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, teillä on erityinen vastuu.

Definition für vastuu

  • se, että jonkun täytyy vastata jostakin, ottaa jonkin asian toteutumisesta syy niskoilleen

Anwendungsbeispiele

  • Olen vastuussa hänestä.
  • Rehellinen ei voi välttää vastuuta.
  • Suomen vastuut Espanjan tukipaketissa

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc