Finnisch-Schwedisch Übersetzung für toiminta

 • aktiviteten
  Jag är säker på att vi kommer att få se en ökad aktivitet, och - hoppas jag - en kraftfullare ekonomisk aktivitet.Olen vakuuttunut siitä, että toiminta ja toivottavasti voimakkaampi taloudellinen toiminta lisääntyy. Jag vill fråga vem det är som finansierar dessa aktiviteter.Minä kysyn, mistä tämä toiminta rahoitetaan. Allting blir lättare och roligare på jobbet, om man har någon lustbetonad aktivitet på fritiden.
 • sysselsättningenDeras agerande har försvagat finansmarknaderna och den verkliga ekonomin, nämligen tillväxt och sysselsättning.Niiden toiminta on heikentänyt rahoitusmarkkinoita ja reaalitaloutta: kasvua ja työllisyyttä. Hur skall vi förvalta nya verksamhetsområden som t.ex. sysselsättning, hälsa och rättsliga och inrikes frågor?Miten hallita uusia toiminta-aloja, kuten työllisyyttä, terveyttä, oikeutta ja sisäasioita? Det praktiska arbetet med att ordna sysselsättning åt folk sker lokalt och därför måste man tänka på att få med de lokala aktörerna i sysselsättningspolitiken.Käytännön toiminta työn hankkimiseksi ihmisille tehdään paikallisesti, ja sen takia paikalliset toimijat pitää vetää mukaan työllisyyspolitiikkaan.
 • verksamheten
  Gemenskapens humanitära verksamheterYhteisön humanitaarinen toiminta Vad är normal religiös verksamhet?Mitä on tavanomainen uskonnollinen toiminta? Angående: Kreditvärderingsinstitutens verksamhetAihe: Luottoluokituslaitosten toiminta
 • actionenNä, nu får dom se till att det blir lite action här.
 • aktionMåste säkerhetsrådet godkänna en sådan aktion?Pitääkö turvallisuusneuvoston hyväksyä sellainen toiminta? Angående: Israeliska militära aktioner och förlorade EU-pengarAihe: Israelin sotilaallinen toiminta ja menetetyt EU:n varat Regeringen diskuterade en gemensam aktion mot narkotikasmuggling.
 • funktionen
  Ett andra plan avser olika institutioners funktion.Eräs toinen taso on toimielinten toiminta. Ett bevis på det är deras bristande funktion.Siitä on osoituksena niiden puutteellinen toiminta. Detta har, åtminstone enligt min mening, en funktion som det inte borde ha.Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvoston toiminta ei ainakaan minun mielestäni ole sellaista kuin sen pitäisi olla.
 • handlingen
  Det finns tre prioriteringar för rådet för tillfället: handling, handling och handling.Neuvostolla on tällä hetkellä kolme painopistettä: toiminta, toiminta ja toiminta. Vi måste alltså gå från ord till handling.Sen vuoksi meidän on aloitettava toiminta. Den här handlingen skulle vända trenden.Tämä toiminta vaihtaisi kehityksen suuntaa.
 • operationenKostnaden för endast en veckas operationer skulle räcka för att driva 6 000 skolor.Vain yhden viikon sotatoimien kustannuksilla voitaisiin kustantaa kuuden tuhannen koulun toiminta. Militärerns operation i det fientliga området lyckades.Läkarlaget utförde operationen på hjärtpatienten.
 • verkett
  Vill ni beskåda mitt nya verk?

Definition für toiminta

Anwendungsbeispiele

 • Tämän prosessin toimintaa kuvaava kaavio on mutkikas.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc