Finnisch-Schwedisch Übersetzung für tavallisesti

 • vanligtvis
  Vanligtvis följer jag parlamentarisk praxis.Tavallisesti noudatan parlamentin käytäntöä. Vanligtvis har jag fått dem i detta skede av veckan.Tavallisesti ne on saanut jo tähän aikaan viikosta. Ett fordringsägarland är vanligtvis ett gäldenärsland.Velkojamaa on tavallisesti itse velallinen.
 • i regel
  Dessa länder är heller inte alltid rikare, men i regel ger de ut mer på forskning.Nämä maat eivät ole välttämättä aina muita rikkaampia, mutta tavallisesti ne antavat enemmän rahaa tutkimukseen. I regel är det klokt av kommissionen att hålla sig till parlamentets beslut.Tavallisesti sen on hyvä pysyttäytyä parlamentin päätöksessä. En regering som vinner en misstroendeomröstning kommer i regel starkare ur omröstningen.Epäluottamuslauseäänestyksen voittaneen hallituksen asema tavallisesti vahvistuu.
 • i största allmänhet
 • som regel
  Som regel måste de sökande kontakta den medlemsstat där resans huvudmål är beläget.Hakijoiden on otettava tavallisesti yhteyttä matkansa pääasialliseen kohdejäsenvaltioon.
 • vanligen
  En fri press och god förvaltning går vanligen hand i hand.Vapaa tiedotus ja hyvä hallinto kulkevat tavallisesti käsi kädessä. US-dollarn används vanligen som jämförelsevaluta.Yhdysvaltain dollaria käytetään tavallisesti vertailuvaluuttana. Kostnaderna för destillation uppgår vanligen till mer än 500 miljoner euro om året.Tislausmenot ovat tavallisesti yli 500 euroa vuodessa.

Definition für tavallisesti

 • tavan mukaisesti, kuten tavallista, tavoista poikkeamatta

Anwendungsbeispiele

 • Tavallisesti tulen kotiin ennen iltauutisia.

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc