Finnisch-Schwedisch Übersetzung für tavallinen

 • vanlig
  Informationen är ingen vanlig förnödenhet.Tieto ei ole tavallinen hyödyke. Vi vet inte hur vanlig elström eller magnetfält påverkar oss.Emme tiedä, kuinka tavallinen sähkövirta tai magneettikenttä vaikuttaa meihin. När den vanlige medborgaren skall ut och resa kommer han i praktiken att tvingas betala en provision.Tavallinen kansalainen tulee käytännössä törmäämään matkustaessaan siihen, että hänen on pakko maksaa palkkiota.
 • ordinärDen exklusiva användning som lagen medger patentinnehavare ålägger innehavaren att förklara uppfinningen så att den blir begriplig för en ordinär expert på området.Yksinomainen käyttöoikeus, joka laissa myönnetään patentin haltijalle, velvoittaa haltijan selittämään keksintönsä siten, että alan tavallinen asiantuntija ymmärtää sen.
 • allmän
  . (FR) I den fråga som Gasòliba i Böhm ställde finns det en litet mer allmän referens till logiken med kontrollen av statsstöden.. (FR) Jäsen Gasòliba i Böhmin esittämässä kysymyksessä on eräs melko tavallinen viittaus valtiontukien valvonnan logiikkaan.
 • gemenenDär uppe i det blå anser man sig mer upplyst och kunnig än det gemena folket.Hans personangrepp på Anna är gement och elakt.
 • normal {f}
 • övlig
 • reguljär
 • trivialAtt han dödades kan ha en trivial förklaring: en dispyt om pengar.I en trivial mening är humanistiska ämnen förstås nyttiga, de skänker glädje och mening åt sina utövare. Men är de av nytta för samhället i största allmänhet?Popmusik verkar anses som den trivialaste av populärkulturella former.
 • typiskFörra tisdagen var en ganska typisk dag vid gränsövergångarna till Gaza.Viime tiistai oli melko tavallinen päivä Gazan rajanylityspaikoilla. Enligt min åsikt är detta ett typiskt fall för parlamentarisk kontroll.Mielestäni tämä on tavallinen tapaus parlamentaariselle valvonnalle.
 • vanligt
  Men det här året är inget vanligt år.Tämä vuosi ei kuitenkaan ole tavallinen vuosi. Så mycket för Sinn Féins anspråk på att vara ett vanligt politiskt parti.Se Sinn Féinin väitteistä, joiden mukaan se on ihan tavallinen poliittinen puolue. Herr kommissionär, herr talman, mina damer och herrar! Hittills har Lothar varit ett helt vanligt namn.Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Lothar on ollut tähän asti aivan tavallinen nimi.

Definition für tavallinen

Die Synonyme

Anwendungsbeispiele

 • Otan sen tavallisen.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc