Finnisch-Schwedisch Übersetzung für sija

 • platsen
  Vi anser det vara bra, att mänskliga rättigheter i betänkandet har en central plats.Pidämme hyvänä sitä, että ihmisoikeuskysymyksillä on mietinnössä keskeinen sija. Även hos kollega Färm får utvidgningen helt riktigt en framträdande plats.Myös kollega Färmin mietinnössä laajentumisella on perustellusti tärkeä sija. De etiska frågorna har en viktig plats i denna handlingsplan för vetenskap och samhälle.Eettisillä kysymyksillä on keskeinen sija tiedettä ja yhteiskuntaa koskevassa toimintaohjelmassa.
 • kasusettSvenska substantiv böjs efter två kasus: nominativ och genitiv.
 • klassen
  När man går i lågstadiet går man i första, andra eller tredje klass.Förr fanns det fyra klasser i samhället. Präster, adeln, borgare och bönder.Att åka första klass är dyrt men bekvämt.
 • placeringenDet är dessa reflexioner som ligger bakom våra ändringsförslag, som vill ge det decentraliserade samarbete en central placering inom utvecklingssamarbetet.Näihin näkemyksiin liittyvät esitetyt tarkistukset, joilla pyritään antamaan hajautetulle yhteistyölle keskeinen sija kehitysstrategiassa.
 • rumett
  Vår tillvaro är starkt präglad av tid och rum.tredimensionellt euklidiskt rumett krökt rum
 • ställeett
 • stödett
  Det är viktigt att barnet får tillräckligt med stöd.Stödet från anhöriga ansågs väldigt viktigt.Vi får stöd från regeringens utredare.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc