Finnisch-Schwedisch Übersetzung für seuraus

 • följden
  Är det vad man kallar en oavsiktlig följd?Onko tämä niin kutsuttu tahaton seuraus? En skuggekonomi är en logisk följd av detta.Johdonmukainen seuraus tästä on harmaan talouden syntyminen. Barnarbete är dock både en orsak och en följd av fattigdomen.Lapsityövoima on kuitenkin sekä köyhyyden syy että sen seuraus.
 • konsekvensen
  Detta borde vara en naturlig konsekvens av denna nya lagtext.Sen pitäisi olla luonnollinen seuraus tälle uudelle oikeudelliselle asiakirjalle. Hur mycket hyckleri kommer denna oundvikliga konsekvens att leda till?Miten paljon kiihkoilua tämä väistämätön seuraus aiheuttaa? Detta är bara en logisk konsekvens av de mål som beslutades i Lissabon.Tämä ei ole ainoastaan looginen seuraus Lissabonissa asetetuista tavoitteista.
 • resultatett
  Det är ett litet och praktiskt resultat av en valkampanj.Se on pieni, käytännöllinen seuraus vaalikampanjasta. Herr kommissionsledamot, gaskrisen i januari fick åtminstone ett positivt resultat.Arvoisa komissio jäsen, tammikuun kaasukriisillä oli varmasti yksi myönteinen seuraus. Ett resultat av valet är att det har stärkt bosniernas demokratiska medvetenhet.Eräs seuraus vaaleista on, että ne ovat vahvistaneet bosnialaisten demokraattista tietoisuutta.
 • återverkan
 • effekten
  Denna uppvärmningsprocess samverkar med solens aktivitet och uppvärmningen är därför en effekt snarare än en orsak.Lämpenemisprosessi korreloi auringon toiminnan kanssa, joten lämpeneminen on itse asiassa ennemminkin seuraus kuin syy. Syftet med den övergångsbestämmelse som vi förslår, med stöd av majoriteten av mina kolleger, är att råda bot på denna oönskade effekt.Enemmistö kollegoistani tukee ehdottamaamme siirtymälauseketta, jolla on tarkoitus välttää tämä epämieluisa seuraus. En konsekvens av detta är kritiken mot vissa effekter av Benesdekreten, vilket även kommissionär Verheugen hänvisade till.Yksi seuraus siitä on kritiikki Bene?in asetusten joitakin vaikutuksia kohtaan, joihin myös komission jäsen Verheugen viittasi.
 • följdsatsen
 • följdverkanAtt antalet texter från gemenskapen har minskat, en tendens som enligt kommissionen började kring 1990, är endast en automatisk följdverkan av att enhetsakten har genomförts.Komission vuodesta 1990 alkaen laatimien yhteisön tekstien määrän väheneminen on vain automaattinen seuraus Euroopan yhtenäisasiakirjan täytäntöönpanon viimeisistä vaiheista.
 • implikation
 • konka
 • korollariumett
 • slutresultat
 • verkanen
  Men i många av de bidrag jag har hört förväxlar man orsak och verkan.Monessa puheenvuorossa, jonka kuulin, sekoitetaan kuitenkin syy ja seuraus. Det är även viktigt att göra skillnad mellan orsak och verkan.On myös tärkeää erottaa toisistaan syy ja seuraus. Dessa båda saker hör troligen samman, men jag skulle inte nu våga hävda den riktiga ordningen av orsak och verkan.Nämä asiat ovat ehkä yhteydessä toisiinsa, mutta nyt en menisi takuuseen siitä, kumpi niistä on syy ja kumpi seuraus.

Definition für seuraus

 • jostain aiheutuva tilanne tai tapahtuma, tulos

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc