Finnisch-Schwedisch Übersetzung für satunnainen

  • sporadiskDet var en sporadisk sjukdom i södra Europa.Se oli satunnainen sairaus eteläisessä Euroopassa. Kalle och Linus har en sporadisk kontakt.Under frihetstiden gjordes ett sporadiskt försök till omläggning, varom 1755 års förslag till militärlagstiftning bär vittne.
  • tillfällig
    Det är inte bara en tillfällig brist, det är en brist som blir allt tydligare för oss.Se ei ole vain satunnainen puute, se on puute, joka käy meille yhä selvemmäksi. I betänkandet ombeds kommissionen att fastställa rättsligt bindande definitioner av termerna ”tillfällig” och ”tekniskt oundviklig”.Mietinnössä komissiota pyydetään määrittelemään oikeudellisesti sitovat käsitteet "satunnainen" ja "teknisesti mahdotonta välttää".
  • an adverb is most often used instead
  • no accurate non-formal translation exists
  • ockasionell
  • slumpartadOrsaken var inte slumpartad utan strukturell - och inte bara i ekonomiska termer.Syy ei ollut satunnainen vaan rakenteellinen, eikä pelkästään taloudellisessa mielessä.
  • slumpmässig
  • stokastisk

Definition für satunnainen

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc