Finnisch-Schwedisch Übersetzung für riita

 • grälettDet blev det ett jättelikt gräl om betalningarna.Niistä maksuista syntyi valtava riita. Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.Hiihdonopettajien riita Ranskan kanssa on vain osa argumenttia. Det som skulle ha presenterats som ett historiskt framsteg blev, i allmänhetens ögon, förvrängt av ett gräl som aldrig borde ha ägt rum.Saavutuksen olisi pitänyt olla historiallinen, mutta sen sijaan sitä vääristi yleisen mielipiteen läsnä ollessa riita, jota ei koskaan olisi pitänyt syntyä.
 • bråkett
  Grattis till österrikarna för att de avvärjde ett bråk.Kiitokset Itävallalle siitä, että riita saatiin vältettyä. Här kan det bli ett stort bråk, om jag är riktigt informerad om förhandlingsförloppet i Coreper och andra organ.Siitä voi syntyä suuri riita, jos minulle on tiedotettu oikein Coreperissä ja muissa elimissä käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne. Det blir lätt bråk när barnen inte vill göra som föräldrarna begär men bråk löser normalt inte konflikter.
 • dispytenGeneralsekreteraren har informerat mig om att vi har problem med vissa extraanställda som är delaktiga i en framväxande dispyt.Pääsihteeristö on ilmoittanut minulle, että meillä on ongelmia joidenkin ylimääräisten toimihenkilöiden kanssa, jotka ovat tulevan riita-asian asianosaisia.
 • argumentationenHennes argumentation imponerade inte på mig.
 • diskussionen
  Det pågår nu en diskussion om just denna fråga i Bryssel, och det belopp som det handlar om uppgår till ungefär 15 miljoner euro.Tästä asiasta on nyt syntynyt Brysselissä riita, jossa kiistellään noin 15 miljoonan euron suuruisesta summasta. Denna diskussion har pågått i flera år och beslutet måste fattas: Makedonien kallas Makedonien kallas Makedonien.Tämä riita on jatkunut vuosia, ja päätös on tehtävä: Makedonia on Makedonia on Makedonia.
 • käbbelett
 • konflikten
  Möjligheterna till att få rättslig hjälp i konflikter kanske skulle behöva ökas.Mahdollisuuksia saada oikeusapua riita-asioissa olisi todennäköisesti lisättävä. Under tiden fortsätter konflikten mellan polisen och armén i Ryssland om organ som tillhör tjetjenerna.Tällä välin Venäjän poliisin ja armeijan välinen riita tšetšeeneille kuuluvista elimistä jatkuu. Detta skulle utan tvekan öka säkerheten när det gäller valet av tillämplig lag och det förväntade resultatet av konflikter.Näin lisättäisiin epäilemättä oikeusvarmuutta asianmukaisen lain valinnan ja riita-asioiden ennustettavan tuloksen osalta.
 • munhuggandeett
 • ordväxlingen
 • trätaenNu säger du åt ungarna att sluta träta ögonaböj!
 • tumultett

Definition für riita

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc