Finnisch-Schwedisch Übersetzung für piirre

 • attributettVilka attribut söker du hos en anställd?I meningen "Han hämtade den gröna korgen." är adjektivet "gröna" ett attribut till substantivet "korgen".
 • detaljen
  Jag går inte in på det i detalj men detta är en mycket intressant aspekt av avtalet.En puutu yksityiskohtiin, mutta ympäristönäkökohdissa on eräs tämän sopimuksen kerrassaan mielenkiintoinen piirre. –Det är bara en liten detalj.–Fast det är detaljerna som gör helheten.
 • dragett
  Ett annat nytt drag i 2004 års budget är verksamhetsbaserad budgetering.Vuoden� 2004 talousarviossa on toinenkin uusi piirre: toimintoperusteinen budjetointi. Det är ett drag, som inte är gemensamt för alla tidigare eller hittills slutna avtal.Tämä on piirre, joka ei ole yhteinen kaikille aiemmille tai tähän mennessä solmituille sopimuksille. När man läser revisionsrättens dokument och Garriga Polledons betänkande fäster man sig vid ett pinsamt drag.Kun luetaan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoja ja Garriga Polledon mietintöä, niihin sisältyy kiusallinen piirre.
 • egenhetenJag har den egenheten att jag inte kan låta bli att påpeka när folk använder tecknet semikolon felaktigt.En egenhet som hon har är att hon borstar tänderna fyra gånger om dagen.Det gamla paret har lärt sig att leva med varandras egenheter.
 • egenskapen
  Solidaritet är EU:s viktigaste egenskap.Solidaarisuus on Euroopan unionin tärkein piirre. En annan viktig egenskap är att SOLVIT är kostnadsfritt.Toinen tärkeä piirre on SOLVIT-järjestelmän ilmaisuus. Och i den figurativa konsten har konstnärens idé en speciell egenskap: det är en idé som inte kan klonas, för att nu använda dagens språk.Ja taiteilijan idealla on esittävässä taiteessa aivan erityinen piirre: sitä ei voi kloonata, muoti-ilmaisua käyttääkseni.
 • inslag
  Detta har varit ett ständigt inslag i den mänskliga historien och kommer alltid att existera.Tämä on ollut ihmiskunnan historiassa pysyvä piirre, eikä siitä päästä koskaan eroon. Strategirapportering är ett nytt inslag i sammanhållningspolitiken.Strateginen raportointi on uusi piirre koheesiopolitiikassa. Det måste medges att detta andra inslag saknas i kommissionens ledarskap.On myönnettävä, että komission johdolta puuttuu tämä toinen piirre.
 • känsla för detaljeren

Definition für piirre

 • leimaava) ominaisuus
 • ulkonäkö, muoto, siluetti

Anwendungsbeispiele

 • suomalaisen kansantanssin tunnusomaiset piirteet
 • Millaiset piirteet ovat vastakkaisen sukupuolen mielestä vastustamattomia?
 • Java 7:n uudet piirteet
 • Lumi pehmensi maiseman piirteet.
 • raamikkaat kasvonpiirteet

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc