Finnisch-Schwedisch Übersetzung für koulutus

 • utbildningen
  För det andra handlar det om utbildning, utbildning och utbildning.Toiseksi on koulutus, koulutus ja koulutus. Jag anser att ?utbildning, utbildning och åter utbildning? är det verkliga svaret på fattigdomen.Mielestäni koulutus, koulutus ja aina vaan koulutus on todellinen vastaus köyhyyteen. En utbildning som ur mitt perspektiv förenar tre krav, tre aspekter. För det första en bra teknisk och yrkesinriktad utbildning för att de skall känna till lagstiftningen som reglerar invandringen.Koulutus, jossa minun mielestäni yhdistyy kolme vaatimusta, kolme näkökohtaa. Ensimmäiseksi, hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, jotta he tuntevat hyvin kaikki maahanmuuttoa säätelevät normit.
 • forma
  Barnet formade leran till en vas.Han formade henne till en enstöring.
 • träningenI detta avseende anser jag att vi måste ge utbildning, träning och rörlighet för ungdomar en särskild plats för att kunna återskapa en ny global dynamik.Tämän osalta uskon, että meidän on asetettava erityisasemaan koulutus ja nuorten liikkuvuus, jotta saamme aikaan uutta globaalia dynamiikkaa. Jag behöver mer träning för att klara det här.Det här var en jobbig träning.
 • undervisningen
  Undervisning är visserligen en nationell befogenhet, men en ökad samordning är möjlig och nödvändig.Vaikka koulutus kuuluukin kansalliseen toimivaltaan, on mahdollista ja tarpeellista sovittaa eri järjestelmiä paremmin toisiinsa. Emellertid visar det här betänkandet det fortsatta behovet av fler ekonomiska investeringar i undervisning och utbildning.Tämä mietintö osoittaa kuitenkin, että koulutus ja ammatillinen koulutus tarvitsevat jatkuvasti lisärahoitusta.

Definition für koulutus

 • abstrakti käsite, joka tarkoittaa muodollista, organisoitua ja institutionalisoitua opetusta ja opiskelua
 • henkilön saama, ammattiin valmistava tai tieteenalaan perehdyttävä, muodollinen opetus

Anwendungsbeispiele

 • Suomessa koulutus on kansalaisille maksutonta.
 • Koulutuksen määrä on kasvanut 1900-luvulla.
 • Hänellä on lääkärin koulutus.
 • Työpaikkailmoituksessa vaaditaan kaupallista koulutusta.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc