Finnisch-Schwedisch Übersetzung für julkaisu

  • artikelen
    Vi har redan över 3000000 artiklar på svensk Wikipedia.Politisk representation genom ett demokratiskt styrelseskick är en grundläggande rättighet enligt artikel 21 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.I svenskan är de bestämda artiklarna "den", "det" och "de".
  • papperett
    Om man ska åka utomlands bör man se till att inte glömma sina papper.Det finns ett papper på att arbetet ska ha utförts, men i verkligheten har det tydligen inte.Jag tror dig inte. Du påstår detta men du har inga papper på det.
  • publikationenEtt unikt kännetecken på Internet är att det både är ett publikations- och ett kommunikationsmedium.Internetin ainutlaatuinen tuntomerkki on se, että se on samalla julkaisu- ja kommunikaatioväline. Denna publikation är avsedd för i princip alla ungdomar i den Europeiska unionen.Tämä julkaisu on tarkoitettu periaatteessa kaikille nuorille Euroopan unionissa. Det faktiska kravet på Europakommissionen var att lägga fram en publikation som skulle visa produktions- och investeringssiffror i ett styrprogram.Euroopan komissiota pyydettiin laatimaan julkaisu, jossa annettaisiin tuotanto- ja investointiluvut viitteellisessä ohjelmassa.

Definition für julkaisu

  • julkaistu kirjallinen tai audiovisuaalinen tuote tai muunlainen teos

Anwendungsbeispiele

  • Ennakkotiedoista poiketen julkaisu viivästyy hieman.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc