Finnisch-Schwedisch Übersetzung für joskus

 • då och då
  Det är en diskussion som man kanske då och då borde fördjupa.Tämä on keskustelunaihe, johon kenties pitäisi joskus vielä paneutua syvällisemmin. Då och då får vi klagomål eftersom det visar sig att det ändå sker på sina håll.Me saamme vieläkin joskus valituksia, koska tällaista näyttää tapahtuvan siellä täällä. Då och då tar media upp de tragedier som inträffar, ibland med förlorade människoliv som resultat.Toisinaan tiedotusvälineissä kerrotaan tragedioista, joissa menetetään joskus myös ihmishenkiä.
 • ibland
  Sådana saker kan ibland lyckas och ibland misslyckas.Tuollaiset asiat voivat joskus onnistua ja joskus epäonnistua. Ibland är stegen små och ibland är de stora.Joskus askelet ovat lyhyitä, joskus taas pitkiä. Ibland är det konsumenten som ljuger.Joskus kuluttaja saattaa valehdella.
 • av och till
 • någon gång
  Dem måste han någon gång visa mig på.Hänen pitäisi joskus näyttää niitä minullekin. Det är tydligt att det någon gång måste bli ett slut med detta.On selvää, että tämä asia täytyy saada joskus päätökseen. De mest optimistiska bedömningarna pekar på någon gång runt 2010.Optimistisimpien arvioiden mukaan se tapahtuu joskus vuonna 2010.
 • till och från
 • emellanåt
  Allt emellanåt behöver vi uttrycka oss i klartext.Meidän on oltava joskus pikkutarkkoja. I debatten betraktas denna rättighet emellanåt som en förhandlingsbar förmån.Keskustelussa tätä oikeutta pidetään joskus neuvoteltavissa olevana etuutena. Det är ibland ganska svårt och, särskilt i valtider, emellanåt besvärligt att företräda EU.Se on joskus sangen vaikeaa, ja erityisesti vaaliaikana joskus hankalaa esittää.
 • en del
 • lite
  Ibland måste vi vara lite stolta över det vi gör.Joskus meidän on syytä olla myös hieman ylpeitä siitä, mitä teemme. Ibland påminner detta lite om teater eller hyckleri.Joskus se näyttää miltei peliltä tai tekopyhyydeltä. Det är inte alltid som fiber är lösningen, utan ibland kan satelliter vara mer effektiva.Valokuituverkko ei ole aina oikea vastaus, vaan satelliitit voivat olla joskus tehokkaampia.
 • stundom
  Medicinen är stundom besk, men jag tror den är mycket välgörande.Joskus se on karvas pala nieltäväksi, mutta voimme oppia siitä jotakin varsin hyödyllistä. De båda sidorna och deras internationella anhängare kan argumentera i all evighet och stundom till och med övertygande om vad som rättfärdigar deras våld.Konfliktin kahden osapuolen johtajat ja heidän kansainväliset tukijansa voivat esittää loputtomia ja joskus jopa vakuuttavia väitteitä perustellakseen oman puolensa harjoittamaa väkivaltaa.
 • nångång

Definition für joskus

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc