Finnisch-Schwedisch Übersetzung für johdonmukainen

  • följdriktigenDen första hälften av ändringsförslaget är exakt densamma, men den nya biten - den andra delen - är följdriktig.Tarkistuksen ensimmäinen puolisko on täsmälleen sama, mutta uusi osa - jälkimmäinen puolisko - on johdonmukainen. Enligt min mening är Europeiska kommissionens strategi följdriktig och konsekvent inom ramen för den kompetens och rättsliga grund som står till kommissionens förfogande.Minun mielestäni Euroopan komission strategia on johdonmukainen ja yhdenmukainen komission käytettävissä olevien valmiuksien ja oikeusperustan rajoissa.
  • konsekvent
    Det är konsekvent och mycket sammanhängande.Se on johdonmukainen ja hyvin yhtenäinen. Där den är konsekvent, stödjer vi den.Tuemme sitä siinä, missä se on johdonmukainen. Det är balanserat, konsekvent och krävande.Mietintö on tasapainoinen, johdonmukainen ja vaativa.
  • logiskEn skuggekonomi är en logisk följd av detta.Johdonmukainen seuraus tästä on harmaan talouden syntyminen. Jag tror att det ligger i människans natur att hon inte alltid är logisk.Uskon, että johtuu ihmisen luonteesta, ettei hän ole aina johdonmukainen. Denna standard är ett logiskt och mycket välkommet steg.Tämä säädös on johdonmukainen ja erittäin myönteinen toimi.

Definition für johdonmukainen

  • kauttaaltaan samaa periaatetta noudattava

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc