Finnisch-Englisch Übersetzung für ydin

 • core
  us
  That is the core of our action plan. Tämä on toimintasuunnitelmamme ydin. That is the actual core of the problem. Tämä on oikeastaan ongelman ydin. That core does not exist in today' s EU. Tämä ydin puuttuu nykyisestä EU:sta.
 • kernelThe Council also took the initiative in March to send an exploratory mission to Tirana which became the kernel of the consultative mission for Albania in the framework of the OSCE's coordination. Lisäksi neuvosto teki maaliskuussa aloitteen tutkimuskunnan lähettämisestä Tiranaan, josta tuli ETYJ: in Albanian yhteensovittelun neuvoantavan valtuuskunnan ydin. the kernel of an argumentThe Linux kernel is open-source
 • nucleus
  us
  Such a country is Zaire, the nucleus of the African continent. Zaire on sellainen valtio. Afrikan mantereen ydin. This view excludes the idea that some kind of European nucleus is going to be created that will keep an important section of the Union on the outside. Tällä ehdotuksella vältetään myös se, että syntyisi ydin-Eurooppa, joka jättäisi olennaisen osan unionia ulkopuolelle. This is the nucleus of European co-operation, freedom of movement, the opportunity for people to cross national borders in order to study and work etc. Sehän on eurooppalaisen yhteistyön ydin, nimittäin vapaa liikkuvuus, ihmisten mahdollisuus etsiytyä kansallisten rajojen yli opiskelemaan, työskentelemään ym.
 • pithThe pith of my idea is that people should choose their own work hoursThe pith root of pi is approximately 1.439
 • atomic
  us
  A stream of atomic hydrogen is emittedWe built a small atomic bomb in the garageThe hairs on a bedbug are almost atomic
 • atomin) nucleus
 • center
  us
  shopping center, convention center, civic center, garment center, Lincoln Center for the Performing Arts, Rockefeller Centerthe center of the controversythe center of attention
 • crux
  us
  That is actually the crux of this debate. Se on keskustelumme ongelmien ydin. I think that is the crux of the problem. Tämä onkin mielestäni ongelman ydin. This is the crux of the matter, in my opinion. Tämä on mielestäni asian ydin.
 • gist
  us
  That was the gist of my Amendment 357. Tämä on esittämäni tarkistuksen 357 ydin. That is the main gist of the opinion of the Committee on Employment. Tällainen on työllisyysvaliokunnan lausunnon ydin. This is the gist of Mr Schulz’s amendment, to which Mr Poettering has lent his support. Tämä on jäsen Schulzin tarkistuksen ydin, ja jäsen Poettering on antanut sille tukensa.
 • käyttöjärjestelmän) kernel
 • meat
  uk
  us
  A large portion of domestic meat production comes from animals raised on factory farmsThe homesteading teenager shot a deer to supply his family with wild meat for the winterThe butcherys profit rate on various meats varies greatly
 • medullary
 • midst
  us
 • nuclear
  us
  Those countries and companies that use a lot of nuclear or hydroelectric power are being favoured. Niitä maita ja niitä yrityksiä suositaan, joissa on paljon ydin- tai vesivoimaa. The non-proliferation of nuclear weapons and of weapons of mass destruction is in the balance. Ydin- ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen on veitsenterällä. It covers many areas of policy, from future nuclear and environmental policy to cooperation with our EU neighbours. Se kattaa useita politiikan osa-alueita aina ydin- ja ympäristötulevaisuudesta lähialueyhteistyöhön.
 • skeleton
  us
  She dressed up as a skeleton for HalloweenShe lost so much weight while she was ill that she became a skeletonThe skeleton of the organisation is essentially the same as it was ten years ago, but many new faces have come and gone
 • substance
  us
  That was the substance of our strategic energy review presented very recently. Juuri tämä oli hiljattain esitetyn strategisen energiakatsauksen ydin. There is one point that, to many of us, is the issue of substance in this report. Yksi asia on monelle meistä tämän mietinnön ydin. The substance of the matter is that today we need expansionary, rather than contractionary, economic policy. Asian ydin on, että tarvitsemme nykyisin ekspansiivista talouspolitiikkaa vakauttavan sijasta.
 • thrust
  us
  This is the thrust of this resolution, which I endorsed. Tämä on tukemani päätöslauselman ydin. That, Mr President, Commissioner, is the thrust of our questions. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä on ongelman ydin. This, rather than economic power, is the main thrust of European commitment today. Euroopan unionin sitoutumisen ydin on nykyään tämä eikä taloudellisen valta-aseman saavuttaminen.
 • warp and woof

Definition für ydin

Anwendungsbeispiele

 • Anthony Eden arvioi, että aina kun Stalin puhui, hän oli asian ytimessä. (tiede.fi

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc