Finnisch-Englisch Übersetzung für vastaanottaa

 • receive
  us
  The television sets in our offices can, I believe, receive 36 channels. Huoneissamme olevilla televisioilla voimme luullakseni vastaanottaa 36 kanavaa. It receives over 15,000 calls a year and the number is rising all the time. Se vastaanottaa yli 15 000 puhelua vuodessa ja lukumäärä kasvaa koko ajan. Nobody is going to be obliged to receive waste from third countries, nobody. Yhdenkään valtion ei tarvitse vastaanottaa jätettä kolmannesta maasta, ei yhdenkään.
 • accept
  uk
  us
  Only 10 EU Member States, including Portugal, accept refugees for resettlement. EU:n jäsenvaltioista vain kymmenen, myös Portugali, vastaanottaa pakolaisia uudelleensijoittamista varten. But in addition, and most importantly, we must make the euro as acceptable as possible to the people of Europe. Valmius vastaanottaa euro paranee myös, jos voidaan tehdä selväksi, miten euron kanssa toimitaan. However, they can accept expenses from the organisers of the event in which they are participating and even some appropriate payment. Asiantuntijat voivat kuitenkin vastaanottaa kulukorvauksia tai myös asianmukaisen esiintymispalkkion niiden tilaisuuksien järjestäjiltä, joihin he osallistuvat.
 • copy
  us
  Please bring me the copies of those reportsThat handbag is a copy. You can tell because the buckle is differentSubmit all copy to the appropriate editor
 • get
  us
  Secondly, you could get EU Member States to volunteer to take Guantánamo prisoners who have been cleared for release. Toiseksi EU:n jäsenvaltiot voisivat vapaaehtoisesti vastaanottaa vapautettuja Guantánamon vankeja. We should also develop facilities for MEPs to receive visitors because these visits are very much appreciated and help citizens to get to know more about the European Union. Meidän olisi myös kehitettävä tiloja, joissa eurokansanedustajat voivat vastaanottaa vieraita, koska kansalaiset arvostavat näitä vierailuja, joiden avulla he oppivat lisää Euroopan unionista. Im going to get a computer tomorrow from the discount store
 • pick upWhen you pick up the bag, make sure to support the bottomCan you pick up a pint of milk on your way home?Arent you going to pick up after yourself?
 • take
  us
  We are unable to take many supplementary questions today, and so that is the last I shall be allowing today. Emme voi tänään vastaanottaa monia ylimääräisiä kysymyksiä. Myönnänkin tätä aihetta koskevan viimeisen puheenvuoron. Secondly, you could get EU Member States to volunteer to take Guantánamo prisoners who have been cleared for release. Toiseksi EU:n jäsenvaltiot voisivat vapaaehtoisesti vastaanottaa vapautettuja Guantánamon vankeja. It is not acceptable that Germany, for example, should once again take in the highest number and is now even preparing to take in more. Sellainen ei käy, että esimerkiksi Saksa vastaanottaa taas suurimman osan ja on nyt jopa valmis vastaanottamaan lisää.

Definition für vastaanottaa

 • ottaa vastaan jkn ojennettu, annettu t. heitetty käteen t. käsiin
 • ottaa haltuun jkn. tarjottu t. tarjolla oleva

Anwendungsbeispiele

 • Päivänsankari itse vastaanootti ojennetut lahjat.
 • Posti vastaanotti lähetyksen vastaanottajalle toimitettavaksi.
 • Radiokuuntelijat vastaanottavat heille suunnattuja lähetyksiä.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc