Finnisch-Englisch Übersetzung für varsinkin

 • especially
  us
  Especially for those who do not pay. Varsinkin niiden mielestä, jotka eivät ole maksajia. This applies especially to the Puebla Panama project. Näin on ilman muuta toimittava varsinkin Puebla-Panama-ehdotuksessa. Especially if you are sponsoring it, Mr MacCormick. Varsinkin, jos te tarjoatte, jäsen MacCormick.
 • in particularFukushima, in particular, has demonstrated that. Varsinkin Fukushima on osoittanut sen. This applies to smaller states in particular. Tämä koskee varsinkin pieniä valtioita. We Socialists, in particular, will miss him a lot. Varsinkin me sosialistit jäämme kaipaamaan häntä kovasti.
 • notablyThat is not the case, notably, in the United States. Tilanne on toinen varsinkin Yhdysvalloissa. The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support. Tiedonanto on myös opas uusiin avun muotoihin, varsinkin talousarviotukeen. In item 5, the expression 'notably a directive' is translated in Italian as 'ad esempio una direttiva' ('for instance a directive'). 5 kohdassa esiintyvä ilmaus "notably a directive" (varsinkin direktiivi) on käännetty italiaksi "ad esempio una direttiva" (esimerkiksi direktiivi).
 • particularly
  us
  I am particularly concerned about one point. Varsinkin yksi kohta on minulle tärkeä. The apéritifs were particularly stimulating

Definition für varsinkin

Anwendungsbeispiele

 • Kaikki olivat ylpeitä hänestä, varsinkin hänen vanhempansa.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc