Finnisch-Englisch Übersetzung für varovainen

 • careful
  us
  We have to be careful about that. Kysymyksen suhteen on oltava varovainen. I would be very careful about this. Minä olisin tässä asiassa hyvin varovainen. One cannot be careful enough with food. Elintarvikkeiden kanssa ei voi koskaan olla liian varovainen.
 • cautious
  us
  In my view it is far too cautious. Se on mielestäni liian varovainen. I am certainly cautious in all I do. Olen todellakin varovainen kaikessa mitä teen. You have been a cautious matador; I will be a cautious bull and I will remain in my enclosure. Olette ollut varovainen matadori; minä olen varovainen härkä ja pysyn aitauksessani.
 • cannyThe politician gave a canny response to the reporters questionsThe canny lawyer knew just how to get what he wantedcanny investments
 • prudent
  us
  I have been prudent and I have worked moderately hard. Olen ollut varovainen ja olen tehnyt suhteellisen kovasti töitä. This is a matter in which I believe the Commission has to be prudent. Komission täytyy olla tässä asiassa varovainen. His prudent career moves reliably brought him to the top
 • attentive
  us
  She is an attentive listener, but does not like to talk much.a husband attentive to his wifes needs
 • conservativeSecondly, regulation should be on the conservative side, rather than too detailed. Toinen näkökohtani on se, että ei pidä edetä liian pitkälle yksityiskohtiin vaan pitää olla jonkin verran varovainen. This House understood that when we estimated the future financial needs at 1.08% of GNI, and that was a conservative estimate. Parlamentti ymmärsi tämän, kun arvioimme tulevan rahoitustarpeen olevan 1,08 prosenttia bruttokansantulosta, ja tämä oli varovainen arvio. Mr President, standard conservative interpretation of international law requires Guantánamo to be closed immediately and unconditionally. UEN-ryhmän puolesta. - (PL) Arvoisa puhemies, kansainvälisen lain tavanomainen varovainen tulkinta edellyttää Guantánamon sulkemista viipymättä ja ehdoitta.
 • listening
  us
  Any listening person can tell shes lying.He could hear better when he used his listening device.OK, students, today were going to do a couple of listenings about the environment, then a reading about crime
 • shy
  us
  He is very shy with strangers.By our count your shipment came up two shy of the bill of lading amount.It is just shy of a mile from here to their house.
 • waryBut, despite that, we should be a little wary. Tästä huolimatta on kuitenkin syytä olla hieman varovainen. The Committee is being very wary, and not without reason. Valiokunta on hyvin varovainen, eikä syyttä. But we would like to point out that people should be extremely wary of embarking on projects which are aimed at expanding these hydrological networks. Haluamme kuitenkin painottaa, että on oltava äärimmäisen varovainen, kun lähdetään projekteihin, joiden tavoitteena on rakentaa tällaisia vesihuoltoverkkoja.

Definition für varovainen

 • joka ottaa toimiessaan vaarat huomioon

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc