Finnisch-Englisch Übersetzung für valmistaa

 • manufactureOnly the tonnage specified on the official prescription should be manufactured. Vain virallisessa lääkemääräyksessä ilmoitettu määrä saataisiin valmistaa. My opinion on anti-personnel mines is that their manufacture should be halted world-wide. Jos minulta kysytään mielipidettä jalkaväkimiinoista, minä olen sillä kannalla, että niitä ei pitäisi valmistaa koko maailmassa. Manufacturers say that if this amendment goes through, they will no longer be able to manufacture these goods. Valmistajat sanovat, että jos tämä tarkistus hyväksytään, ne eivät voi enää valmistaa tällaisia laitteita.
 • prepare
  us
  We cannot prepare a vaccine in advance or stockpile it. Rokotetta ei voida valmistaa etukäteen tai varastoida. Today’s consumer is under pressure to prepare meals quickly. Nykypäivän kuluttajilla on paineita valmistaa ateriat entistä nopeammin. Our task is to prepare, support and help Turkey along this path. Meidän tehtävämme on valmistaa, seurata, auttaa Turkkia tällä tiellä.
 • produceMost synthetic drugs can be produced locally. Useimpia synteettisiä huumeita voidaan valmistaa paikallisesti. For example, oils can produce biomass for biofuels etc. Öljystä voidaan valmistaa esimerkiksi biomassaa biopolttoaineisiin. Biogas can be produced, for example, from manure and household waste. Biokaasua voidaan valmistaa esimerkiksi lannasta ja kotitalousjätteistä.
 • address
  uk
  us
  a man of pleasing or insinuating addressThe Presidents address is 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington, D.CI went to his address but there was nobody there
 • fabricateto fabricate a bridge or shipto fabricate computer chipsto fabricate a lie or story
 • fix
  us
  He fixed me with a sickly grin, and said, "I told you it wouldnt work!"A dab of chewing gum will fix your note to the bulletin board.A leech can fix itself to your skin without you feeling it.
 • lay
  us
  to lay a book on the table;   to lay a body in the graveA shower of rain lays the dustlay brick;  lay flooring
 • make
  us
  Only then can we make the European Union fit for the future. Vain tällä tavoin voimme valmistaa Euroopan unionia tulevaisuuteen. Secondly, we need reforms which make the Union truly viable for the future. Toiseksi tarvitsemme uudistuksen, joka valmistaa unionia tulevaisuutta varten. Now we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine. Nyt mietitään ajatusta valmistaa roséviiniä värjäämällä valkoviini punaviinillä.
 • make doThere is barely enough money, so we will have to make do with what we have.Make the movie do! (Put on the movie!Brandon’s makin’ the grill do so we can get to eatin’.
 • make upHe can make up the time next weekI plan to make up for my failed midtermCuba took limited free market-oriented measures to alleviate severe shortages of food, consumer goods, and services to make up for the ending of Soviet subsidies
 • mingle
  us
 • ready
  uk
  us
  Mr President-in-Office, do not let them fob you off with something ready-cooked. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, älkää antako valmistaa mitään etukäteen! The troops are ready for battleThe porridge is ready to serve
 • turn aroundWe heard footsteps behind us, turned around and saw a huge guy covered in tattoosAt the end of the road, we turned around and walked back to the hotelThe world turns around once every twenty-four hours
 • turn outI had hoped our first meeting would turn out betterIm afraid the cake didnt turn outHundreds of people turned out to see the parade

Definition für valmistaa

 • tehdä, laatia johonkin tarkoitukseen; laittaa ruokaa tai juomaa
 • tehdä tuotteita
 • saada ennalta varautumaan johonkin; laittaa valmiiksi

Anwendungsbeispiele

 • Valmistakaa maanosasta kertovaa näytelmää varten tarvittavaa rekvisiittaa. [http://www.mll.fi/mll-info/koulurauha/aineistoa_koulurauhan_rakentamis/erilaisuuden_arvostaminen_ja_kan/alakouluille/]
 • Amerikkalaistutkijat valmistivat terästä vahvempaa metallilasia (T&T
 • valmistaa ruokaa
 • Opiskelija valmistaa pienimuotoisen puhe-esityksen.
 • Sosiaalityön koulutus valmistaa asiantuntijoita sosiaalityöntekijän tehtäviin.
 • Kurun metsäkoulu aloitti toimintansa 1937 tarkoituksella "valmistaa nuoria miehiä metsätyönjohtajiksi".
 • Keräyspaperista valmistetaan sanomalehtipaperia ja kirjekuoria.
 • Neandertalinihmiset valmistivat koruja (hs.fi
 • Paperia valmistetaan paperitehtaissa.
 • Paastonajan tarkoituksena on valmistaa pääsiäisen viettoon.
 • valmistaa potilas erilaisia hoitotoimenpiteitä varten

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc