Finnisch-Englisch Übersetzung für ulottuvuus

 • reach
  us
  Economic and social dimensions are intertwined in reaching the 2010 objectives. Vuoteen 2010 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat kietoutuneina yhteen. The ethical aspect cannot be left out of consideration when research reaches into our genetic inheritance and science comes close to the origin of life itself and thus the beginning of a human life. Eettinen ulottuvuus on otettava huomioon tutkimuksen ulottuessa geneettiseen perimäämme, jolloin tiede lähestyy varsinaista elämän syntylähdettä eli ihmiselämän syntyä. He reached for a weapon that was on the table
 • dimension
  us
  What is the European dimension? Mikä on eurooppalainen ulottuvuus? This directive has another dimension. Tällä direktiivillä on toinen ulottuvuus. It is only adding an EU dimension. Ehdotuksessa vain lisätään Euroopan unionin ulottuvuus.
 • extension
  us
  It has a political dimension which affects consumers and, by extension, the internal market; a political dimension that raises ethical issues. Sillä on poliittinen ulottuvuus, joka vaikuttaa kuluttajiin ja tämän seurauksena sisämarkkinoihin. Tämä poliittinen ulottuvuus nostaa esiin eettisiä kysymyksiä. Files with the .txt extension usually contain text.a browser extension
 • outreachINHOPE's hotlines exist in 24 European countries, and it also has an international outreach with members in Asia and the United States. INHOPE-vihjelinjoja on 24:ssä eurooppalaisessa valtiossa ja aasialaisten ja yhdysvaltalaisten jäsenten ansiosta sillä on myös kansainvälinen ulottuvuus. He is involved in social outreach,education and environmental initiatives
 • range of motion
 • scope
  us
  For me, 'dimension' means depth, it means scope. Minulle "ulottuvuus" merkitsee syvyyttä, se merkitsee laajuutta. The scope of this text must be clearly specified. Esityksen ulottuvuus on tarkennettava selvästi. Clearly, the scope of the ENP needs to be rearranged in the future. Toisin sanoen ENP:n ulottuvuus on järjestettävä tulevaisuudessa uudella tavalla.

Definition für ulottuvuus

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc