Finnisch-Englisch Übersetzung für tuomari

 • judge
  us
  I also think Parliament cannot be both judge and judged. Ajattelen myös, että parlamentti ei voi olla samalla kertaa tuomari ja asianosainen. This is something that was said by an Irish judge. Eräs irlantilainen tuomari kertoi tästä. The judge is nothing without the power of the sword. Tuomari on voimaton ilman rangaistuksia.
 • justice
  us
  Justice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence. Tuomari Goldstone ei osoittanut riittävää huolellisuutta tutkiessaan todisteita. Reliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this. Pelkästään tuomari Goldstonen raporttiin luottaminen ei edistä tätä. I was in Washington recently when Justice Roberts was going through his grilling to become the Chief Justice. Olin hiljattain Washingtonissa, kun tuomari Roberts oli hiillostettavana hänen pyrkiessään korkeimman oikeuden presidentiksi.
 • official
  us
  official dutiesan official statement or reportThe Official Strategy Guide
 • chancellorChancellor of the Duchy of Lancaster [[Lord ChancellorLord Chancellor]]the Austrian Chancellor
 • court
  us
  He tested her in court with the assistance of the prosecution lawyers. Tuomari kuulusteli tyttöä tuomioistuimessa syyttäjien avustuksella. If circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency. Rikosoikeuden tuomari myöntää, mikäli olosuhteet sen sallivat, rangaistuksiin ehdollisia lievennyksiä. No part of me is a judge at the European Court of Justice, nor should I ever wish that upon myself! En ole mikään puolikas EY: n tuomioistuimen tuomari enkä halua koskaan sellaiseksi tullakaan!
 • referee
  us
  I am simply the referee who interprets the rules and, as you will appreciate, we cannot extend proceedings indefinitely. Olen vain tuomari, joka tulkitsee sääntöjä, ja kuten varmasti ymmärrätte, emme voi jatkaa asioiden käsittelyä loputtomiin. As a referee, Mr Heaton-Harris, you have one viewpoint but I prefer that of Mr Kevin Keegan who seems to me to be better qualified. Jos olette tuomari, hyvä Heaton-Harris, teillä on näkökulmanne, mutta pidän parempana Kevin Keeganin näkökulmaa, joka näyttää minusta pätevämmältä. The referee kicked Jim out of the game for fighting
 • sheriffThe judge, Sheriff Gimblett directed the jury to acquit them on the ground that the prosecution had not proved they acted with any criminal intent. Tuomari, sheriffi Gimblett, neuvoi juryä vapauttamaan heidät sillä perusteella, että oikeuskäsittelyssä ei osoitettu, että heidän pyrkimyksensä olisivat olleet rikollisia.
 • umpireThe umpire called the pitch a strikeThe umpire must keep on his toes as the play often occurs around him

Die Synonyme

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc