Finnisch-Englisch Übersetzung für tietoinen

 • conscious
  us
  I am conscious of their views. Olen tietoinen heidän näkemyksistään. It was not a conscious decision to change approach. Lähestymistavan muuttaminen ei ollut tietoinen päätös. It is reasonable for everyone to be conscious of this. On tärkeää, että jokainen on tietoinen tästä.
 • aware
  us
  I am aware of the Marina study. Olen kyllä tietoinen Marina-tutkimuksesta. Is the Commission aware of this? Onko komissio tietoinen edellä mainituista seikoista? It is important to be aware of it. On tärkeää olla tietoinen siitä.
 • abreast
  us
  She believes it is important to keep abreast of new scientific developments.to keep abreast of [or with] the present state of science.This ship sank abreast the island.
 • awake
  us
  They were awake to the possibility of a decline in sales
 • cognizant
  The defendant is cognizant that this is a serious charge.
 • deliberate
  In that respect, therefore, this date was set deliberately. Siinä mielessä päivämäärä oli siis tietoinen valinta. The Convention approach is a deliberate break with the past. Valmistelukunnan perustaminen on tietoinen muutos menneeseen verrattuna. To present pension funds as a panacea however would be a deliberate lie. Eläkerahastojen esittäminen yleislääkkeenä olisi kuitenkin tietoinen valhe.
 • privy
  I should like to draw the attention of the House to a matter to which I am privy as chair of a political group. Haluaisin kiinnittää parlamentin huomion asiaan, josta olen tietoinen ryhmäni puheenjohtajana. If he is privy to data or important information relevant to Mrs Haidar's case, he should make that information available to the House. Jos hän on tietoinen Aminatou Haidarin tapaukseen liittyvistä asioista tai tärkeistä tiedoista, hänen pitäisi antaa tiedot parlamentin saataville. The king retreated to his privy chamber
 • sensible
  us
  a sensible thermometer
 • sentient
 • wilful
 • cognisant
  I am completely cognisant of the need to keep you well informed. Olen täysin tietoinen tarpeesta tiedottaa parlamentille.
 • mindful
  I am also mindful of the new rules for state support. Olen tietoinen myös uusista valtiontukisäännöistä. For my part, as an elected MEP, I am mindful of the challenge that this change brings. Olen vaaleilla valittuna Euroopan parlamentin jäsenenä osaltani tietoinen tämän muutoksen tuomasta haasteesta. The Commission, in its role as the guardian of the treaties, has an obligation to be mindful of such signs. Komissiolla on perussopimusten valvojan asemassa velvollisuus olla tietoinen tällaisista merkeistä.
 • ware
  us
  The Presidency is fully aware that we cannot discuss the common agricultural policy as if we were in a fortress, turning in on ourselves in Europe. Puheenjohtajavaltio on täysin tietoinen siitä, että emme voi keskustella yhteisestä maatalouspolitiikasta kuin olisimme linnoituksessa, käpertyneinä itseemme Euroopassa. damascene ware, tole wareWare thee

Definition für tietoinen

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2019 Übersetzung.cc