Finnisch-Englisch Übersetzung für tarpeeton

 • unnecessary
  us
  It is therefore an unnecessary amendment. Näin ollen tarkistus on tarpeeton. That is completely unnecessary regulation. Kyseinen määräys on täysin tarpeeton. This is an unnecessary and damaging measure. Tämä on tarpeeton ja haitallinen toimenpide.
 • needless
  us
  MEPs bear the brunt of public blame, but it is the overinflated bureaucracy, needless excesses and the redundant buildings which cost the money. Euroopan parlamentin jäsenet kärsivät eniten kansalaisten syytöksistä, mutta ylipaisunut byrokratia, tarpeeton liikakulutus ja turhat kiinteistöt maksavat eniten. This new project of yours will only be a needless expense.
 • useless
  us
  I heard also that Galileo could be useless. Kuulin myös sanottavan, että Galileo voisi olla tarpeeton. The Commission's proposal is useless, it is dangerous and it is bad. Komission ehdotus on tarpeeton, se on vaarallinen ja se on huono. It is useless because today the status quo enables everyone to consume the sort of chocolate that they actually want. Se on tarpeeton, koska nykyisin vallitseva tilanne antaa kaikille mahdollisuuden kuluttaa sellaista suklaata kuin mitä he haluavat.
 • dead
  us
  All of my grandparents are deadHe is dead to meYou come back here this instant! Oh, when I get my hands on you, youre dead, mister!
 • gratuitous
  us
  The political persecution, gratuitous violence, hunger, suffering and the deaths of many citizens are Mugabe's recent 'work', which need to go down in the annals of history. Poliittinen ahdistelu, tarpeeton väkivalta, nälänhätä, kärsimykset ja monien kansalaisten kuolemat ovat Mugaben viimeisimpiä ”töitä”, joiden pitää siirtyä historian kirjoihin. gratuitous violence
 • superfluous
  us
  Your point of order is therefore superfluous. Teidän työjärjestyspuheenvuoronne on näin ollen tarpeeton. Amendment No 2 is, therefore, superfluous. Tarkistusehdotus 2 on sen vuoksi tarpeeton. This amendment is quite simply superfluous. Tämä tarkistus on yksinkertaisesti tarpeeton.

Definition für tarpeeton

 • sellainen, mille ei ole mitään tarvetta tai käyttöä; jota ilman voi ihan hyvin olla; josta ei ole mitään hyötyä

Die Synonyme

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc