Finnisch-Englisch Übersetzung für tärkeä

 • important
  us
  Now, why is this so important? Miksi tämä sitten on niin tärkeä asia? This is a very important issue. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. This is a very important subject. Tämä on erittäin tärkeä kysymys.
 • dear
  us
  The stakes are high, dear colleagues. Hyvät kollegat, tämä asia on tosiaankin erittäin tärkeä. This issue is very dear to our hearts. Tämä asia on meille hyvin tärkeä. The export rebate is dear to our hearts and everyone says this must now be abolished. Vientihyvitys on meille hyvin tärkeä, ja nyt kaikki sanovat, että se on poistettava.
 • essential
  us
  It is an absolutely essential process. Se on ehdottomasti olennaisen tärkeä prosessi. It is therefore an essential instrument. Siksi se on hyvin tärkeä väline. The transatlantic link remains essential. Transatlanttinen yhteys on edelleen olennaisen tärkeä.
 • key
  uk
  us
  This is a key lesson for the future. Tämä on tärkeä opetus tulevaisuuden varalle. Language is an important key in this. Kielellä on tässä tärkeä tehtävä. The first key concern is independence. Ensimmäinen tärkeä näkökohta on riippumattomuus.
 • major
  us
  Parliament faces a major task. Parlamentilla on edessään tärkeä tehtävä. We are a major funder in that region. Olemme tärkeä rahoittaja tuolla alueella. Do we want to be a major global player? Haluammeko me olla tärkeä maailmanlaajuinen toimija?
 • necessary
  us
  That too I see as being necessary. Tämäkin on minusta tärkeä seikka. It is an important and necessary report. Se on tärkeä ja tarpeellinen mietintö. This is an important and necessary measure. Kyseessä on tärkeä ja välttämätön toimenpide.
 • vital
  us
  This directive is vitally important. Tämä direktiivi on erittäin tärkeä. For me, that is a vitally important demand. Minulle tämä on erittäin tärkeä vaatimus. This investment in the future is vital. Tämä on tärkeä investointi tulevaisuuteen.
 • consequential
 • fundamental
  us
  This is a fundamental conclusion. Tämä on perustavanlaatuisen tärkeä johtopäätös. A new constitution is fundamental to this. Tämän vuoksi uusi perustuslaki on ratkaisevan tärkeä. It definitely is an important fundamental right. Se on aivan varmasti tärkeä perusoikeus.
 • grand
  us
  a grand mountaina grand armya grand mistake
 • momentous
  us
 • needful
 • prominent
  us
  These realities give Europe an important and prominent role in the future of peace. Euroopalla on siten tärkeä ja huomattava rooli rauhan saavuttamisessa. Serbia plays, and has played, a prominent role in this region. Serbialla on ollut ja on edelleen tärkeä rooli alueella. Gender-related aspects must feature prominently in all these goals. Kaikkien näiden tavoitteiden yhteydessä sukupuoleen liittyvillä näkökohdilla on tärkeä rooli.
 • upfront
  Hes a poor defender, so we always play him upfront

Definition für tärkeä

Anwendungsbeispiele

 • Illalla on tärkeä kokous.
 • Onko tämä paperi tärkeä?
 • Firmaan tulee tärkeitä vieraita.
 • Yhtiökokous teki tärkeän päätöksen.
 • Ollaanpa siinä nyt tärkeänä!

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc