Finnisch-Englisch Übersetzung für suunnittelu

 • conception
  us
 • contemplation
  us
 • design
  us
  The design of the building is not entirely to my taste. Rakennuksen suunnittelu ei ole täysin minun makuuni. The design of freight wagons is however not a matter for the Commission. Rahtivaunujen suunnittelu ei kuitenkaan ole komission asia. Ecodesign relates to the first stage in a product's life cycle. Ekologinen suunnittelu liittyy tuotteen elinkaaren ensimmäiseen vaiheeseen.
 • drafting
  The design, construction, operation, supervision and closure of a power plant, and the drafting of the related laws, are all human activities. Voimalan suunnittelu, rakentaminen, toiminta, valvonta ja sulkeminen sekä siihen liittyvien lakien laatiminen ovat kaikki ihmisten toimia. Specific actions need to be taken to ensure a stable budget by drafting a zero-based budget policy and long-term planning for meeting Parliament's requirements in terms of buildings policy. On toteutettava konkreettisia toimia, jotta taataan talousarvion vakaus nollapohjabudjetoinnin avulla sekä pitkän aikavälin suunnittelu parlamentin kiinteistöpoliittisten tarpeiden tyydyttämiseksi.
 • layout
 • planning
  There is no need for inessential reports and planning. Turha raportointi ja suunnittelu on tarpeetonta. Self-planning and analysis can start immediately. Suunnittelu ja analysointi voidaan suorittaa välittömästi. Forward planning can help us deal with the most adverse effects of climate change. Tulevaisuuden suunnittelu voi auttaa meitä selviämään ilmastonmuutoksen haitallisimmista vaikutuksista.

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc