Finnisch-Englisch Übersetzung für siirtyä

 • move
  us
  Could we now move to the vote? Voisimmeko me nyt siirtyä äänestykseen? This means that we can now move on. Se tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä eteenpäin. Can we now please move on to the votes? Voisimmeko nyt siirtyä äänestyksiin?
 • pass
  us
  How can we pass from words to deeds? Miten voimme siirtyä sanoista tekoihin? Let me now pass to the internal-market mechanisms. Haluaisin nyt siirtyä käsittelemään sisäisiä markkinamekanismeja. They passed from room to room
 • get
  us
  Allow me to get to the point, Mr Graefe zu Baringdorf! Arvoisa jäsen Graefe zu Baringdorf, sallikaa minun kuitenkin siirtyä omaan aiheeseeni! But are we not getting to the point when it is time to convert words into deeds? Eikö kuitenkin olisi pikkuhiljaa aika siirtyä sanoista tekoihin? One could argue that it could not get any worse and it should go into private hands. Voidaan ajatella, ettei tilanne voi enää muuttua pahemmaksi ja että laitoksen pitäisikin siirtyä yksityisomistukseen.
 • navigate
  us
  He navigated the bomber to the Ruhr.You drive. Ill navigate.We navigated to France in the dinghy.
 • proceed
  us
  I think that we can proceed to the vote. Minusta voimme jo siirtyä äänestyksiin. We can now, therefore, proceed to the vote. Voimme siis siirtyä äänestykseen. On this basis we shall then be able to proceed with further activities. Tämän perusteella voimme siirtyä jatkotoimiin.
 • repair
  us
  to repair a house, a road, a shoe, or a shipto repair a shattered fortuneto repair a loss or damage
 • resettle
 • shiftI think that the time has come for us to shift from good intentions to deeds. Nyt on mielestäni aika siirtyä hyvistä aikeista tekoihin. It is time to move towards a shift from production aid to agricultural policy. On aika siirtyä tuotantotuesta maatalouspolitiikkaan. I take the view that this is in fact a propitious time to shift to a five-year cycle. Se on minusta todellakin otollinen ajankohta siirtyä viiden vuoden jaksoihin.
 • step
  us
  The step from the European airspace to noise is naturally a simple one. Eurooppalaista ilmatilaa koskevasta keskustelusta on luontevaa siirtyä käsittelemään melua. If we succeed in this first step, you can guarantee we can move on to the next steps towards Everest. Jos onnistumme tässä ensimmäisessä vaiheessa, voitte olla varmoja, että voimme siirtyä seuraaviin vaiheisiin matkalla kohti Mount Everestiä. Where necessary, we must, therefore, dare take the step towards majority decision-making. Meidän on siksi tarvittaessa uskallettava siirtyä kohti enemmistöpäätöksiä.
 • transfer
  us
  The disadvantage in this respect is that the problem could be transferred elsewhere. Tästä on haittana, että ongelma saattaa siirtyä muualle. That is why we decided on a gradual transfer from one system to the other, which, of course, entails development of the converter. Tämän vuoksi päätimme siirtyä asteittain järjestelmästä toiseen, mikä tietysti edellyttää siirtymäjärjestelmän luomista. But on 20 March 1996 the British Government admitted that it could not be ruled out that the disease could be transferred to humans. Mutta 20. maaliskuuta 1996 Britannian hallitus myönsi, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta, etteikö se voisi siirtyä ihmisiin.
 • transmigrate

Definition für siirtyä

Anwendungsbeispiele

 • siirry sivustolle

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc