Finnisch-Englisch Übersetzung für siemen

 • seed
  us
  The Treaty of Nice itself contains the seed of such a reform. Nizzan sopimuksessa on jo itsessään muutoksen siemen. However, the future will tell whether the seed sown at Laeken will bear fruit. Tulevaisuus sitten kertoo, kantaako Laekenissa kylvämämme siemen hyvää hedelmää. They need to be more independent of the Commission and to be the seed of the new European supervisory network-based system. Niiden on oltava riippumattomampia komissiosta ja oltava uuden eurooppalaisen verkostoon perustuvan valvontajärjestelmän siemen.
 • germ
  us
  However, there is the germ of a good idea here. Tässä on kuitenkin hyvän ajatuksen siemen. the germ of civil liberty
 • pit
  us
  The meadow around the town is full of old pitsTwo drivers have already gone into the pit this early in the raceI felt pain in the pit of my stomach
 • caryopsis
 • element
  us
  That may be overstating it, but there is an element of truth there, and it is certainly true that we have to look for the second-generation biofuels. Se saattaa olla liioittelua, mutta siinä piilee totuuden siemen, ja on ehdottoman totta, että meidän on tutkittava toisen sukupolven polttoaineita. Letters are the elements of written languagean element of doubt; an element of the picture
 • seminalThe Structure of Scientific Revolutions" was a seminal work in the modern philosophy of science
 • starter
  us
  a starter on a journeyIts small, but its a good starter house

Definition für siemen

  Häufigste Anfragen

  Beliebte Wörterbücher

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2022 Übersetzung.cc