Finnisch-Englisch Übersetzung für satama

 • port
  uk
  us
  Each port or each ship is different. Jokainen satama ja laiva on omalaatuisensa. There is not one port that welcomes the proposals. Yksikään satama ei kannata näitä ehdotuksia. Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam? Miksi esimerkiksi Porton satama on hieman vähemmän kuormitettu kuin Rotterdamin satama?
 • harbor
  us
  The neighborhood is a well-known harbor for petty thievesA harbor, even if it is a little harbor, is a good thing, since adventurers come into it as well as go out, and the life in it grows strong, because it takes something from the world, and has something to give in return - Sarah Orne JewettThe docks, which once harbored tall ships, now harbor only petty thieves
 • haven
  us
  We are your safe haven and we will never catch you. Olemme teille turvallinen satama emmekä koskaan ota teitä kiinni.
 • dock
  us
  It is on an island and has its own docks. Yritys sijaitsee saarella, ja sillä on oma satama-alue. In the urban agglomerations of London's docks, next door to the City itself, there are the most appalling cases of human misery. Lontoon satama-alueilla aivan Cityn vieressä elää inhimillisen kurjuuden kaikkein onnettomimpia ilmentymiä. Euro money was a key element in transforming the old Manchester docks at Salford Quays into a vibrant commercial centre, creating over 4, 000 jobs. Yhteisön varat olivat avainasemassa, kun Manchesterin vanha Salford Quaysin satama-alue muutettiin eloisaksi kauppakeskukseksi, millä saatiin luotua yli 4 000 työpaikkaa.
 • harbourA harbour without ships is like a sea without fish. Laivaton satama on kuin meri ilman kaloja. He says the Commission assured him this harbour could be constructed. Hän siis sanoo komission vakuuttaneen, että tämä satama voidaan rakentaa. Indeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion. Itse asiassa Strasbourgin kaupunki ja erityisesti sen satama ovat laajentuneet merkittävästi.
 • port authority
 • port city

Definition für satama

 • paikka, jossa laivoja tai veneitä on ankkurissa tai laituriin kiinnitettynä purkamista ja lastausta varten

Anwendungsbeispiele

 • Laiva saapui satamaan aamulla ja sen lastia puretaan parhaillaan.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc