Finnisch-Englisch Übersetzung für saari

 • island
  uk
  us
  Just as no man is an island, no country is an island either. Aivan samaan tapaan kuin yksikään ihminen ei ole saari, myöskään yksikään maa ei ole saari. The United Kingdom is an island, Ireland is an island, and so is my small island in the Aegean. Iso-Britannia on saari, Irlanti on saari ja saari on myös oma pieni Egeanmeren saareni. Being an island, it is more inaccessible. Koska se on saari, sinne on vaikeampi päästä.
 • insularThe island of Gozo suffers from severe handicaps including double insularity, remoteness, small size and difficult topography. Gozon saari kärsii vakavista haitoista, kuten kaksinkertainen eristyneisyys, syrjäisyys, pieni koko ja vaikea pinnanmuodostus. Having myself been born and grown up on a Mediterranean island, Crete, I know very well and at first hand all the vital problems faced by an island, precisely because of its insular character. Koska olen syntynyt ja kasvanut saarella Välimerellä, Kreetalla, tunnen erittäin hyvin kaikki ne oleelliset ongelmat, joita saari joutuu kohtaamaan oman ominaislaatunsa takia.
 • island (suuri
 • isle
  us
  In particular I want to speak of the Isle of Wight, a beautiful island with 130 000 good people but 68% GDP per head of the European average - a very poor region. Haluan puhua erityisesti Isle of Wight -saaresta, joka on kaunis 130 000 kelpo ihmisen saari, mutta jonka BKT on 68 prosenttia eurooppalaisesta keskitasosta - hyvin köyhää seutua siis.
 • isle (suuri
 • islet (pieni
 • key/cay (pieni
 • kivinen Irlannissa
 • leg
  uk
  us
  Dan wont be able to come to the party, since he broke his leg last week and is now on crutches.The left leg of these jeans has a tear.After six days, were finally in the last leg of our cross-country trip.
 • matala esim. Karibialla
 • shank
  us
  the shank of the morning
 • shin
  us
  to shin up a mast
 • skerry (pieni

Definition für saari

  Häufigste Anfragen

  Beliebte Wörterbücher

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2022 Übersetzung.cc