Finnisch-Englisch Übersetzung für rohkea

 • bold
  us
  A bold step must be taken in 2004. Vuonna 2004 on otettava rohkea askel. So, I urge you, be bold and be ambitious. Niinpä vetoankin teihin, että olisitte rohkea ja kunnianhimoinen. It is extremely bold, yet completely justified. Aloite on todella rohkea, mutta kuitenkin täysin perusteltu.
 • brave
  us
  We should take a brave step forward. Meidän olisi otettava rohkea askel eteenpäin. That was a brave and appropriate conclusion. Tämä oli rohkea ja oikea päätelmä. We considered it a brave and encouraging step. Mielestämme tämä oli rohkea ja kannustava askel.
 • courageous
  This was a courageous step forward. Se oli rohkea askel eteenpäin. I know that you are a courageous man. Tiedän, että olette rohkea mies. Please be courageous and make Europe strong, both inside and out. Olkaa rohkea ja tehkää Euroopasta vahva sekä sisäisesti että ulkoisesti. Me haluamme teidän olevan rohkea.
 • audacious
  However this is just an audacious way of pre-empting a political decision. Tämä on kuitenkin rohkea tapa korvata poliittinen päätös. Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present. Kyllä, komission on oltava uskalias ja rohkea, mitä se ei nyt ole.
 • cool
  us
  a cool grey colourHis proposals had a cool receptionIn control as always, he came up with a cool plan
 • plucky
 • valiant
  us
  Given the wide area and the many variations in the different countries, it is a valiant and successful effort. Koska kyseessä on hyvin laaja ala ja asiaintila on hyvin erilainen eri maissa, oli kyseessä rohkea ja menetyksellinen suoritus.
 • avant-garde
 • bawdy
 • daring
  As I have said, this is an ambitious and daring strategy. Kuten olen todennut, tämä on kunnianhimoinen ja rohkea strategia. Draw up a bold strategy for the region, and be more daring. Laatikaa alueelle rohkea strategia, ja olkaa uskaliaampi!
 • forward
  us
  This was a courageous step forward. Se oli rohkea askel eteenpäin. We should take a brave step forward. Meidän olisi otettava rohkea askel eteenpäin. His report and his green light for this country represent a bold step forward which has generated momentum. Hänen raporttinsa ja hänen kyseiselle valtiolle näyttämänsä vihreä valo ovat rohkea edistysaskel, joka on pannut asioihin vauhtia.
 • gallant
  to gallant ladies to the playto gallant a fan
 • hardy
  us
  A hardy plant is one that can withstand the extremes of climate, such as frost.
 • intrepid
  2000 — Lennard Bickel, Shackletons Forgotten Men: The Untold Tale of an Antarctic TragedyFewer than 70 years earlier, the intrepid James Cook in his ship Resolution had been the first explorer to cross the Antarctic Circle
 • risqué
 • spunky
 • unconventional
 • venturesome

Definition für rohkea

Anwendungsbeispiele

 • rohkea asu

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc