Finnisch-Englisch Übersetzung für puolueellinen

 • partialThis text contradicts that in its partiality. Tämä teksti on ristiriidassa tämän asian kanssa, koska se on puolueellinen. I do, therefore, find the report is too partial by far and is even prejudiced. Minusta mietintö on siis puolinainen ja jopa puolueellinen. Politicians must abandon their superficial and partial view of the issue and tackle the sector as a whole. Poliitikkojen on hylättävä tekopyhä ja puolueellinen näkemyksensä asiasta ja käsiteltävä alaa kokonaisuutena.
 • biased
  us
  Of course it is biased - biased in favour of human rights! Tietenkin se on puolueellinen, puolueellinen ihmisoikeuksien puolesta! The choice of words is biased and disingenuous. Sanavalinta on puolueellinen ja valheellinen. To that extent, the report is a biased contribution to the EMU debate in Sweden. Tässä mielessä mietintö on puolueellinen puheenvuoro Ruotsin EMU-keskustelussa.
 • one-sidedI have not taken a one-sided view in any of these debates, nor have my fellow Members. En ole ollut puolueellinen yhdessäkään näistä keskusteluista, eivätkä sitä ole olleet myöskään kollegani. . I reject this resolution on Cuba, which is one-sided and does no justice whatsoever to the complexities of real life in that country. . Vastustan Kuubaa koskevaa päätöslauselmaa, joka on puolueellinen ja jossa ei oteta lainkaan huomioon tosielämän ongelmia maassa. We were robbed! That referee was definitely one-sided.
 • partisan
  us
  I want you to know that my Commission is not partisan. Haluan tehdä selväksi, että komissioni ei ole puolueellinen. This decision therefore constitutes a scathing rejection of the partisan tactics that deprived me of parliamentary immunity. Päätöksellä tuomitaan siis murskaavasti se puolueellinen taktiikka, jolla minulta kiellettiin parlamentaarinen koskemattomuus. This was the choice also made by Israel where Europe suffers from a partisan public image, and this is a fact, not a judgement. Näin teki myös Israel, jossa Euroopan haittana on puolueellinen julkinen kuva, ja tämä on tosiasia eikä mielipide.
 • prejudicedI do, therefore, find the report is too partial by far and is even prejudiced. Minusta mietintö on siis puolinainen ja jopa puolueellinen.

Definition für puolueellinen

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc