Finnisch-Englisch Übersetzung für piste

 • point
  us
  That is a first good point in her favour. Se on ensimmäinen piste hänen hyväkseen. It is the furthest point before you go to the United States. Se on kauimmainen piste ennen Yhdysvaltoja. Somewhere there is a point where the errors, costs and risks meet. Jossakin on olemassa piste, jossa virheet, kustannukset ja riskit kohtaavat.
 • dot
  us
  The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations. Tavoitteena on saada viimeinen piste i:n päälle ja saattaa neuvottelut päätökseen. Companies' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place. Yrityksien liiketulokset voivat romahtaa, jos kirjain tai piste pannaan väärään paikkaan. The Member States all did it their own way: Germany by means of the green dot system, the Netherlands by means of the voluntary agreements, etc. Jokainen jäsenvaltio teki sen omalla tavallaan. Saksassa otettiin käyttöön vihreä piste -järjestelmä, Alankomaissa vapaaehtoiset sopimukset ja niin edelleen.
 • period
  us
  If we say 'Compulsory - full stop' , this means that we must allow the Member States the necessary period of grace. Kun sanomme pakollinen - piste, silloin se tarkoittaa, että meidän täytyy varata jäsenmaille riittävästi aikaa.If Africa does not develop economically, it will not develop at all, period, and our charitable policies will make no difference. Jos Afrikka ei kehity taloudellisesti, se ei kehity ollenkaan, piste. Eikä meidän hyväntekeväisyyspolitiikallamme ole mitään merkitystä. There was a period of confusion following the announcement
 • full stop
  us
  There is no such thing as zero risk in life full stop. Nollariskiä ei ole koko elämässä - piste. You did not comply with Rule 115 of the Rules of Procedure, full stop. Te ette noudattanut työjärjestyksen 115 artiklaa, piste. We must be clear that the villain of this piece is Saddam Hussein - full stop! Meidän on tiedostettava, että tämän näytelmän roisto on Saddam Hussein - piste!
 • ace
  us
  I have the ace of diamonds
 • break-even point
 • bullet
  us
  Johns not going to any of his top schools; he got a bullet from the last of them yesterday.bullet trainbullet chess
 • credit
  us
  Someone said there were over 100,000 people there, but I cant credit thatCredit accounts receivable with the amount of the invoiceFor the payroll period credit employees tips to their wages paid account and debit their minimum wage payable account
 • dock
  us
  to dock an entailcoffee dockI docked the laptop and allowed it to recharge for an hour.
 • pip
  us
  He led throughout the race but was pipped at the post.The hunter managed to pip three ducks from his blind.
 • post
  us
  Post no bills.to post someone for cowardiceSince Jim was new to the game, he had to post $4 in order to receive a hand.
 • stop
  uk
  us
  This strategy must finally be stopped. Tälle strategialle on pantava viimein piste. There is no such thing as zero risk in life full stop. Nollariskiä ei ole koko elämässä - piste. This new directive sets out to put a stop to this tendency. Uudella direktiivillä tälle taipumukselle on tarkoitus panna piste.
 • tittle

Definition für piste

 • välimerkki, kirjoitetussa kielessä virkkeen päättävä merkki [''.'']
 • joukon alkio
 • eräiden asteikkojen kohta, jossa tapahtuu jotain merkittävää
 • taloudessa eräiden indeksien mittayksikkö
 • Morsen aakkosten lyhyt merkki
 • määrätty paikka
 • kohta tai vaihe matkassa
 • alppilajien harrastuspaikka, rinne

Die Synonyme

Anwendungsbeispiele

 • Sain pistokokeesta täydet pisteet.
 • kiehumispiste, absoluuttinen nollapiste
 • Tiistaina Dow nousi 420 pistettä, keskiviikkona laski 293 pistettä ja torstaina taas kohosi 262 pistettä.
 • E-kirjaimet ovat pelkkiä yksittäisiä pisteitä.
 • Suomen eteläisin piste
 • keskipiste
 • Kuolo on matkamme viimeinen piste.
 • infopiste, myyntipiste

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc