Finnisch-Englisch Übersetzung für palkka

 • wage
  us
  It is critical that a wage price spiral be averted. On ensiarvoisen tärkeää, että palkka-hintakierre estetään. The same work in the same place must receive the same wage. Samassa paikassa tehdystä samasta työstä on saatava sama palkka. It is above the average industrial wage and is extremely generous. Se on enemmän kuin keskimääräinen teollisuusalan palkka ja se on erittäin anteliasta.
 • pay
  us
  Equal pay for work of equal value Sama palkka samanarvoisesta työstä Women's pay is 27% lower than men's. Naisten palkka on 27 prosenttia miesten palkkaa matalampi. The slogan is 'Equal pay for equal work'. " Sama palkka samasta työstä" , kuuluu sanonta.
 • compensation
  us
  Minimum compensation would have been three months' salary per five years of service. Vähimmäiskorvaus olisi ollut kolmen kuukauden palkka viittä palvelusvuotta kohden.
 • desertThey were marooned on a desert island in the PacificYou cant just drive off and desert me here, in the middle of nowhere.Anyone found deserting will be punished.
 • kuukausi~) salary
 • remunerationPrison officers' remuneration does not exceed EUR 500 a month. Vanginvartijoiden palkka on alle 500 euroa kuukaudessa. We must guarantee a high level of training and remuneration for seafarers. Meidän on voitava taata miehistölle hyvä koulutus ja palkka. The average of the 15 current Member States is a socially acceptable level of remuneration. Nykyisten 15 jäsenvaltion keskiarvo on sosiaalisesti hyväksyttävä palkka.
 • salary
  us
  The main argument will be that the salary is too high. Pääargumenttina on liian korkea palkka. A parliamentary salary also guarantees independence. Parlamentin jäsenelle maksettava palkka takaa myös hänen itsenäisyytensä. Having a uniform salary means the need for a uniform tax. Yhtenäinen palkka merkitsee tarvetta yhtenäiseen verotukseen.

Definition für palkka

Anwendungsbeispiele

 • Synnin palkka on kuolema.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc