Finnisch-Englisch Übersetzung für ojentaa

 • reach
  us
  In my opinion, the excellent report of Mr Schwaiger indicates very well how we can reach out to the developing countries. Mielestäni kollega Schwaigerin erinomaisessa mietinnössä ilmaistaan oikein hyvin, kuinka voimme ojentaa kätemme kehitysmaille. . The extension of financial aid to Georgia is a practical demonstration of the EU reaching outward to our near neighbours with real assistance. Rahoitusavun ulottaminen koskemaan Georgiaa on käytännön osoitus siitä, että EU todellakin ojentaa auttavan kätensä lähinaapureillemme. The Council, though, preferred not to give these proposals any closer attention, so let us not reach out a hand to help it after all that we have done already. Neuvosto katsoi kuitenkin viisaammaksi olla tarkastelematta näitä ehdotuksia lähemmin, joten meidän ei pitäisi ojentaa sille auttavaa kättämme kaiken sen jälkeen, mitä olemme jo tehneet.
 • hand
  uk
  us
  We should therefore hold out our hand to them. Meidän pitäisi siksi ojentaa kätemme heille. Europe is extending an open hand to the United States. Eurooppa ojentaa kätensä Yhdysvalloille. Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others. Vain niin voidaan itse asiassa ojentaa ystävän käsi muille.
 • admonish
 • bestow
  Medals were bestowed on the winning team.
 • chastise
 • hand over
 • lambaste
  us
  The sergeant lambasted the new recruits dailyHer first novel was well and truly lambasted by the critics
 • pass
  us
  They passed from room to roomYou will pass a house on your rightThe waiter passed biscuits and cheese
 • project
  us
  Projects like Pruitt-Igoe were considered irreparably dangerous and demolished.a man given to projectsThe CEO is projecting the completion of the acquisition by April 2007.
 • rax
  Please rax me the pitcher.
 • reclaim
 • reprimand
  India should be reprimanded, agreed, but this reprimand must also act as a warning to other countries. Intiaa täytyy ojentaa, se on selvä, mutta ojentamisen täytyy myös olla varoitus muille maille.
 • ship
  uk
  us
  to ship freight by railroadOur next issue ships early next yearThe developers had to ship the game two weeks late
 • abduct
  us
 • align
 • aline
 • drape
  to drape a bust, a building, etc.I draped my towel over the radiator to dry.
 • hand over
  Mr President, after speaking I would like to hand over to you a two-euro coin. Arvoisa puhemies, puheenvuoroni jälkeen haluan ojentaa teille kahden euron kolikon. I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work. Haluaisin ojentaa banaanin kaikille niille, jotka ovat kantaneet tämän työn taakan. Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO. Näiden kriisien ja uhkien edessä emme voi vain ojentaa avaimia yhdysvaltalaisille ystävillemme ja liittolaisillemme tai Natolle.
 • outreach
 • outstretch
 • pass, give
 • straighten
  us
  to straighten ones affairs, or an account
 • strech out
 • To hand, give, reach, pass; to present (a price).
 • To out).
 • To scold, chew out, yell at.

Definition für ojentaa

Anwendungsbeispiele

 • Voisitko ojentaa sakset?
 • Ei ole mukavaa ojentaa ilkikurisia lapsia.
 • Tapahtuneen johdosta komppanian päällikkö oli velvollinen ojentamaan syyllisiä.
 • Ojentakaa rivi!

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc