Finnisch-Englisch Übersetzung für nostaminen

 • elevationThe elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation. Veropetosten nostaminen hallituksen virallisen politiikan asemaan: palinka-viinan tislaus. the elevation of grain; elevation to a throne; elevation to sainthood; elevation of mind, thoughts, or characterA hill is an elevation of the ground.
 • heave
  us
  We heaved the chest-of-drawers on to the second-floor landing.They heaved rocks into the pond.The capn hove the body overboard.
 • lift
  us
  . Mr President, one of the most important achievements of the 20th century was the lifting of millions out of poverty. Arvoisa puhemies, eräs merkittävimmistä 1900-luvun saavutuksista oli miljoonien ihmisten nostaminen pois köyhyydestä. But lifting the bans on night driving and weekend driving and increasing the maximum permissible weight are unsuitable measures which, in the interests of the people of Europe, we must reject. Öitä ja viikonloppuja koskevien ajokieltojen kumoaminen sekä painorajan nostaminen ovat kuitenkin kelvottomia keinoja, jotka meidän on hylättävä kansalaisten edun vuoksi. The fog eventually lifted, leaving the streets clear.
 • raising
  us
  Therefore, raising this target to 30% by 2020 is very realistic. Sen vuoksi tavoitteen nostaminen 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä on hyvin realistista. They could be, and raising them is a major challenge for the Union. Ne voisivat olla korkeammat, ja standardien nostaminen on suuri haaste unionille. Raising the living standards of those living beneath the poverty threshold is a priority. Köyhyysrajan alapuolella elävien elintason nostaminen on painopiste.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc