Finnisch-Englisch Übersetzung für nimitys

 • appointment
  us
  In no way should it be a political appointment or a perk. Se ei missään nimessä saa olla poliittinen nimitys tai palkkiovirka. This appointment is therefore important with regard to the content of monetary policy. Kyseinen nimitys on näin ollen tärkeä rahapolitiikan sisällön kannalta. Wim Kok’s appointment will provide continuity with the earlier work of the Employment Taskforce. Wim Kokin nimitys tehtävään luo jatkumon työllisyystyöryhmän aikaisemmalle työlle.
 • appellation
  us
  A more correct appellation would be tax-free. Oikeampi nimitys olisi veroton. Thirdly, the appellation must be traditionally used within the territory of the third country in question. Kolmanneksi nimityksen on oltava perinteinen nimitys kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa.
 • designation
  The designation 'mountain produce' is therefore particularly important. Nimitys "vuoristoalueiden tuote" on näin ollen erityisen tärkeä. Another legally accepted designation can be found for other partnerships. Muunlaisille parisuhteille voidaan löytää toisenlainen oikeudellinen nimitys. The normal German designation is 'Abgeordnete des Europäischen Parlaments ', which means Members of the European Parliament. Tavanomainen saksankielinen nimitys on " Abgeordnete des Europäischen Parlaments" (Euroopan parlamentin jäsen).
 • name
  us
  The dialogue and the name of this dialogue show that we are all in the same boat. Vuoropuhelu ja vuoropuhelun nimitys osoittavat, että istumme kaikki samassa veneessä. If there are no objections, the name may be registered. Jos vastalauseita ei esitetä, nimitys voidaan rekisteröidä. The only thing I cannot agree with is the name 'intelligent car'. Ainoa seikka, jota en kannata, on nimitys ”älyauto”.

Definition für nimitys

 • se, millä tiettyyn esineeseen tai asiaan viitataan
 • virkaan tai toimeen asettaminen, tittelin saaminen tai antaminen

Anwendungsbeispiele

 • Lähtölauluissa vedotaan usein Hongottareen, karhun haltiaan tai kantaemoon; Hongotar-nimityksen taustalla on syntymyytti ja kallohonka.
 • Kehitysministeri Sirpa Paatero (sd.) sai nimityksensä yhteydessä vastuulleen myös valtion omistajaohjauksen. (kymensanomat.fi

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc