Finnisch-Englisch Übersetzung für maata

 • lie
  us
  I am not referring to any one specific country, as every country in the EU lies further south than Finland. Tällä en tarkoita mitään erityistä maata, koska kaikki maat ovat eteläisempiä maita kuin Suomi. Luxembourg is so small that three different countries lie less than half an hour away from the airport by car. Luxemburg on niin pieni, että kolme muuta maata on alle puolen tunnin matkan päässä lentoasemalta. Libya, the country that lies almost exactly at the heart of the Mediterranean States, goes unmentioned in the Barcelona paper. Barcelonan prosessia koskevassa asiakirjassa ei mainita Libyaa, maata, joka on suhteellisen tarkasti Välimeren maiden keskellä.
 • bed
  uk
  us
  My cat often sleeps on my bed.I keep a glass of water next to my bed when I sleepWhen camping, he usually makes a bed for the night from hay and a blanketGo to bed! I had breakfast in bed this morning
 • bed/translations
 • have one's way with
 • lay
  us
  In 1939, Finland lay north of the Gulf of Finland and Estonia south of it. The two countries had approximately the same standard of living and were in many respects quite similar. Vuonna 1939 Suomessa Suomenlahden pohjoispuolella ja Virossa sen eteläpuolella oli suurin piirtein samanlainen elintaso ja nuo kaksi maata olivat muutoinkin hyvin samanlaisia. to lay a book on the table;   to lay a body in the graveA shower of rain lays the dust
 • sit
  us
  There would be two countries sitting in the Council, a majority of which would previously have been against either of them being present at all. Neuvostossa istuisi silloin kaksi maata, joiden läsnäoloa olisi aiemmin vastustanut neuvoston enemmistö. In conclusion, however, today we are sitting in a Parliament that represents 25 countries and not 15, and the credit for this is yours, Mr Prodi. Kokoavasti toteaisin kuitenkin, että tänään istumme 25:tä emmekä 15:tä maata edustavassa parlamentissa, ja arvoisa puheenjohtaja Prodi, tämä on teidän ansiotanne. The Commission would be repudiated and there would be two countries sitting at the table of a Council, the majority of which had previously voted against both countries’ participation. Komissio torjuttaisiin, ja kaksi maata istuisi pöydässä sellaisen neuvoston kanssa, jonka enemmistö oli äänestänyt aiemmin kummankin maan osallistumista vastaan.
 • take
  us
  A total of 30 countries presently take part. Ohjelmassa on nykyään mukana kaikkiaan 30 maata. There are 39 countries who take part in this system. Tässä järjestelmässä on mukana 39 maata. We find that it is best to take the two countries in now. Mielestämme nämä kaksi maata on paras ottaa jäseniksi nyt.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc