Finnisch-Englisch Übersetzung für lyhyt

 • short
  us
  Now my last remark is very short. Viimeinen huomioni on hyvin lyhyt. Mental health (short presentation) Mielenterveys (lyhyt esittely) Social economy (short presentation) Osuus- ja yhteisötalous (lyhyt esittely)
 • brief
  us
  My second remark will be brief. Toinen huomautukseni on aivan lyhyt. Now for a brief material comment. Seuraavaksi lyhyt sisällöllinen kommentti. Just a brief comment, Mr President. Arvoisa puhemies, vain lyhyt huomautus.
 • curt
  At the time, this was a taboo question for the Chinese, and the reply was very curt, and very dry. Silloin tästä kysymyksestä ei Kiinassa saanut puhua ja vastaus oli hyvin kuiva ja lyhyt. Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council for her response, even though it was very short and curt. Arvoisa puhemies, haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa hänen vastauksestaan, vaikka se olikin kovin lyhyt ja suppea.
 • summary
  us
  That, Mr President, is a brief summary of the facts. Arvoisa puhemies, tämä oli lyhyt selvitys tosiasioista. That was a brief summary of the substance of this report. Tämä oli lyhyt tiivistelmä mietinnön sisällöstä. That is, in summary, the proposal in the text adopted today by the EP. Tässä oli lyhyt yhteenveto Euroopan parlamentin tänään hyväksymän tekstin sisältämästä ehdotuksesta.
 • momentary
  This Conference should be open to all the countries concerned and should be devised as a long-term process, not a brief, momentary event. Konferenssin on oltava avoin kaikille asianomaisille maille. Sen on oltava pitkän aikavälin prosessi, ei ainoastaan lyhyt ja yksittäinen tapahtuma.

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc