Finnisch-Englisch Übersetzung für lupa

 • permission
  us
  That permission was granted - there is no doubt about that. Lupa myönnettiin, siitä ei ole epäilystäkään. The ship has, or will soon have, permission to leave Estonia. Aluksella on lupa, tai se on pian saamassa luvan poistua Virosta. Parliament has not yet indicated why permission was withdrawn. Parlamentti ei ole vielä kertonut, miksi lupa peruttiin.
 • authorizationI assume that the authorization and the precautions taken were helpful in this respect. Olen myös sitä mieltä, että lupa ja toteutetut varotoimet ovat siinä mielessä avuksi. It is a classic instrument dealing with shipment authorizations to regulate external trade. Siirtoja koskeva lupa on perinteinen keino säädellä ulkomaankauppaa. Ive got authorization. Call the office and youll see.
 • clearanceThis would have supported the brutal war policy of the Sri Lankan government and given clearance for attacks on civilians. Sillä olisi tuettu Sri Lankan hallituksen julmaa sotapolitiikkaa ja annettu lupa hyökkäyksille siviilejä vastaan. The plane got clearance from air traffic control, and we were off.He got clearance to travel to America, even though he had previous links to terrorists
 • go
  us
  Is the recent decision giving the go-ahead to the MOX plant at Sellafield not unacceptable? Onko äskettäin tehty päätös, jossa annetaan lupa edetä Sellafieldin MOX-laitoksen osalta, tuomittava? For hospital care, prior authorisation may be required before a patient can go abroad to receive health care. Muussa kuin omassa jäsenvaltiossa saatavaa sairaalahoitoa varten potilaan on mahdollisesti hankittava lupa. Within hours of the publication of the Council statement, the permission my delegation had for going to Gaza was rescinded. Muutaman tunnin sisällä siitä, kun neuvosto oli julkistanut julkilausumansa, valtuuskuntani lupa matkustaa Gazaan kumottiin.
 • licenceSecondly, did Millstream have a licence to use the oil in question? Toiseksi, oliko Millstreamilla lupa käyttää kyseistä öljyä? I tend to believe that, to put it bluntly, this is a licence to plunder. Olen taipuvainen uskomaan, että tämä on suoraan sanoakseni lupa rosvota. We have in this way issued a permanent licence to torture animals. Näin on syntynyt pysyvä lupa kiduttaa eläimiä.
 • license
  us
  In Europe we take over two years on average to license a perfectly safe GM product. Euroopassa kestää keskimäärin yli kaksi vuotta myöntää lupa täydellisen turvalliselle muuntogeeniselle tuotteelle. However, Mr President, I am in favour of removing the requirement to re-license products every five years. Arvoisa puhemies, kannatan kuitenkin vaatimuksen poistamista siitä, että valmisteille on haettava uusi lupa viiden vuoden välein. Moreover, as many speakers said, no one is prohibiting any Member State from allowing or banning something which has been licensed. Lisäksi, kuten monet puhujat ovat todenneet, kukaan ei estä jäsenvaltiota sallimasta tai kieltämästä sellaista, jolle on jo myönnetty lupa.
 • permitUnder pressure from businesses, governments also act mysteriously about their permits and checks. Yritysten painostamina myös hallinnot salailevat lupa- ja valvonta-asioita. If the convoys are fired on, they must be permitted to defend themselves, and they must be armed to do so. Jos saattueita ammutaan, niillä täytyy olla lupa itsepuolustukseen ja aseistus sitä varten. As I said, import permits are required for any of the species listed in our annexes to the Council regulation. Kuten sanoin, kaikkien neuvoston asetuksen liitteessä lueteltujen lajien tuonnille vaaditaan lupa.
 • warrantyI took out an extended warranty on my television for five years at a cost of $100.I made sure to check the terms of my warranty for my computer to ensure I was covered in case it broke down.Its always a good idea to get a good warranty on anything you buy that you think may break down.

Definition für lupa

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc