Finnisch-Englisch Übersetzung für luku

 • number
  us
  By 2001 this number had risen to 15 000. Vuoteen 2001 mennessä tämä luku oli noussut 15 000:een. In absolute terms that is the highest number. Se on absoluuttisesti vertailtuna korkein luku. In the meantime, this number has risen to above 650. Sen jälkeen luku on noussut yli 650:een.
 • chapter
  us
  Chapter A-30 again caused problems. Luku A-30 tuotti jälleen ongelmia. The employment chapter is verbose and empty. Työllisyyttä koskeva luku on paljon sanoja ilman sisältöä. Those include the chapter on social and economic cohesion and the chapter on the environment. Niihin kuuluu sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta koskeva luku ja ympäristöä koskeva luku.
 • 1960s
 • account
  us
  This number accounts for 90% of the total in Europe for that year. Tämä luku on 90 prosenttia Euroopan kokonaismäärästä kyseisenä vuonna. Those with temporary jobs account for 40% of the total, against 13% among the overall working-age population. Kaikista nuorista määräaikaisessa työsuhteessa on 40 prosenttia, kun koko työikäisen väestön vastaava luku on keskimäärin 13 prosenttia. Currently tourism around the world accounts for 12.5 % of GDP; in 2007, the statistics say, this figure will rise to 12.8 %. Tällä hetkellä matkailu tuottaa 12, 5 % maailman bruttokansantuotteesta, vuonna 2007, edelleen tilastojen mukaan, tämä luku nousee 12, 8 %.
 • cipher
  us
  a painters cipher, an engravers cipher, etc.The message was written in a simple cipher. Anyone could figure it out.The message is clearly a cipher, but I cant figure it out.
 • figure
  us
  The real figure is more than three times that. Oikea luku on enemmän kuin kolme kertaa tuo luku. This figure is simply too low. Luku on yksinkertaisesti liian alhainen. This is an extraordinary figure. Se on poikkeuksellisen suuri luku.
 • headcount
 • read (read only
 • reading
  uk
  us
  Of course, new digital technology offers an opportunity to democratise book reading, but it may also create an additional obstacle to literacy. Uudet tekniikat voivat toki merkitä tilaisuutta lukemisen demokratisoitumiselle, mutta ne voivat myös vaikeuttaa entisestään luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Delicate and rough movements, which can be well developed through sport and popular games or any activity involving movement, are also essential in the study of reading and writing. Hieno- ja karkeamotoriikkaa voidaan kehittää hyvin urheilun, pelien ja kaikenlaisen liikkumisen keinoin, ja ne ovat tärkeitä myös luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kannalta. We even learn, from this same document, that more than one 15-year old European in six, to quote the Commission ‘does not have the basic skills in reading writing and arithmetic’. Samasta asiakirjasta käy ilmi, että yli kuudesosa 15-vuotiaista eurooppalaisista – lainaan komissiota – "on vailla tarvittavia vähimmäistaitoja (luku-, kirjoitus- ja laskutaito)".
 • section
  us
  The fourth section is on women and the economy. Neljäs luku käsittelee naisia työmarkkinoilla. Section 314 of the penal code relates to the obstruction of business. Rikoslainsäädännön 314 luku koskee liiketoiminnan häiritsemistä. An entire section of the regulation deals with forestry, involving an annual subsidy of EUR 450 million. Siinä on omistettu kokonainen luku metsätaloudelle, jolle myönnetään vuosittain tukea 450 miljoonaa euroa.

Definition für luku

 • numeroista koostuva määrän kertova esitys
 • lukumäärä, sen määrittäminen
 • osa joihin kirjan teksti on jaettu
 • kieliopillinen kategoria, joka kertoo nominin ilmaisemien asioiden määrästä
 • yhdyssanojen jälkiosana ilmaisee vuosikymmentä tai vuosisataa
 • tietojen käsittely niitä muuttamatta; tietojen hakeminen muistista, ''lukeminen'', prosessia varten
 • lukutapahtuma, varsinkin yhdyssanan alkuosana, viittaa lukemiseen tai opiskeluun

Anwendungsbeispiele

 • 100 on luku.
 • ottaa luku
 • Tässä kirjassa on viisi lukua.
 • Kirjan kolmannen luvun toisen kappaleen alku on virheellinen.
 • Yksikkö ja monikko ovat suomen kielen kieliopilliset luvut.
 • 1950-luku vuodet 1950–1959
 • 1800-luku vuodet 1800–1899
 • vain luku
 • Lehden luvun voi tehdä nykyään netissä.
 • Nyt sähkömittarin luku tapahtuu etälukuna.
 • Meillä on uusi lukujärjestys.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc