Finnisch-Englisch Übersetzung für lopullinen

 • final
  us
  Consumer rights (final vote) ( Kuluttajan oikeudet (lopullinen äänestys) ( Luckily, the final report is a good one. Lopullinen mietintö on onneksi hyvä. What was their final destination? Mikä oli eläinten lopullinen määränpää?
 • definitiveThe definitive ban on using oestradiol stands to reason. Estradiolin käytön lopullinen kielto on itsestään selvä. Finally, there is the definitive VAT system. Lopuksi lopullinen alv-järjestelmä. The Commission proposal is not a definitive solution. Komission ehdotus ei ole lopullinen ratkaisu.
 • extreme
  us
  The vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important. Äänestys tarkistuksesta 3 sekä lopullinen äänestys olivat mielestäni äärimmäisen tärkeitä. However, the final result is extremely far-reaching in terms of the information that is required. Kuitenkin lopullinen tulos on erittäin kauaskantoinen siinä, mitä tietoja vaaditaan. I am well aware that this is not the solution; that the solution must be sought by means of the extremely urgent adoption of the Eurovignette system. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämä ei ole lopullinen ratkaisu. Lopulliseen ratkaisuun on pyrittävä ottamalla Eurovignette-järjestelmä käyttöön mahdollisimman pian.
 • net
  us
  The total net income received by Danish agriculture was only a fraction of the direct EC subsidy. Tanskan maatalouden saama lopullinen nettotulo oli vain osa EU:n suorasta tuesta. Indeed, it has said that the net effect of the measures would be beneficial to the European economy as a whole. Ne ovat sanoneet, että toimenpiteiden lopullinen vaikutus hyödyttäisi Euroopan taloutta kokonaisuutena. Nevertheless, it should be pointed out that the establishment of a network of contact points cannot be an end in itself. On kuitenkin korostettava, että yhteyspisteiden verkoston perustaminen ei sinällään voi olla lopullinen tavoite.
 • peremptory
  us
 • ultimateThis must be the ultimate objective. Tämän on oltava lopullinen tavoite. Accession is and must be the ultimate objective. Liittyminen on ja sen täytyy olla lopullinen tavoite. The improvement of conditions for women in Europe must be our ultimate goal. Naisten olojen parantamisen EU:ssa on oltava lopullinen tavoitteemme.

Definition für lopullinen

 • asian viimeinen tila, joka ei enää muutu

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc