Finnisch-Englisch Übersetzung für kysymys

 • question
  us
  It is a question of principle. Tämä on periaatteellinen kysymys. One final question: tax evasion. Viimeinen kysymys: veronkierto. The question of values was raised. Täällä esitettiin kysymys arvoista.
 • issue
  us
  The issue of Kosovar prisoners is a humanitarian issue. Kosovon vankien kysymys on humanitaarinen kysymys. But that is a political issue. Tämä on kuitenkin poliittinen kysymys. Equal rights are the key issue. Yhtäläiset oikeudet ovat keskeinen kysymys.
 • interrogative
  us
  He took on an interrogative tone of voice
 • item
  us
  The issue of individual budget items was also raised. Myös yksittäisiä budjettikohtia koskeva kysymys otettiin esiin. It is indeed a difficult business, because we can only have three items. . - (DE) Tämä todellakin on vaikea kysymys, koska esityslistalla voi olla vain kolme aihetta. One item on the agenda for political dialogue is the question of Kabylie. Yksi kysymys poliittisen vuoropuhelun asialistalla on Kabylian tilanne.
 • queryAllow me finally a particularly important practical query which my college Mr Watts has already mentioned. Sallikaa minulle lopuksi erittäin tärkeä käytännön kysymys, johon kollegani Watts jo viittasi. The question of radio-activity in lobsters in the Irish Sea was addressed in the reply to written query no. 0443/97 from Mrs Pollack. Kysymys Irlanninmeren hummerien radioaktiivisuuspitoisuuksista käsiteltiin vastauksena rouva Pollackin tekemään kirjalliseen tiedosteluun numero 0443/97. Just one query: on many occasions at that time we had the problem of the Palestinian Authority using money in a way that possibly conflicted with the intentions of the donors. Minulla on vain yksi kysymys: aikanaan meillä oli ongelmana usein se, että palestiinalaishallinto käytti rahaa tavalla, joka saattoi olla ristiriidassa lahjoittajien tarkoituksen kanssa.
 • wife-beating question

Definition für kysymys

 • lause, jolla tiedustellaan jotakin ja johon odotetaan vastausta
 • ongelma, tapaus

Die Synonyme

Anwendungsbeispiele

 • Kysymys on siitä, että mainitut olennaisilta osin virheellisiin tietoihin perustuvat ja oikeudellisesti hatarat perustelut osoittavat pikemminkin sen, että koko nimikirjalain kumoamishankkeen asialliset ja oikeudelliset perustelut eivät ole vakuuttavalla pohjalla. -- eduskunnan oikeuskanslerin lausunto 32/20/05
 • Kuriilien kysymys hiertää Venäjän ja Japanin välejä

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc